02.11. 2005 č.7
Dobrý den, dovolujeme si Vám prostřednictvím našeho pravidelného zpravodaje zaslat aktuální informace k 02. 11. 2005 využitelné pro správu a rozvoj Vaší obce.
1ROZVOJOVÉ CENTRUM PŘI RRA ÚK

Již tři měsíce, je v provozu Rozvojové Centrum působící při RRA ÚK. Centrum vzniklo z partnerství s Ústeckým krajem v rámci projektu BROUK. Úkolem RC je pomáhat zájemcům ze všech oblastí jak s teoretickým poradenstvím, tak i praktickým. Pomůžeme Vám zdarma najít vhodný zdroj financí pro Váš projekt, poradíme jak si správně zažádat o dotaci, podáme Vám informace z prostředí EU. Nabízíme také pomocnou ruku při přípravě projektů a dlouholeté zkušenosti v této oblasti. Radit Vám budou zkušení odborníci, na které se můžete obrátit s Vašimi dotazy. Máte-li zájem o více informací o činnosti centra najdete je zde.

Chcete-li nás kontaktovat, můžete tak učinit výběrem Vašeho poradce:
Libuše Kameníčková kamenickova(a)rra.cz 476 206 538 - 214
Jiří Polívka polivka(a)rra.cz 476 206 538 - 215
Tomáš Vacenovský vacenovsky(a)rra.cz 476 206 538 - 221
2UPOZORŇUJEME NA BLÍŽÍCÍ SE KONEČNÉ TERMÍNY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ZÍSKÁNÍ DOTACE PRO VAŠE PROJEKTY
  • 16.12.2005 - MŽP CR - Program Revitalizace říčních systému v roce 2005 - f) výstavba a obnova COV a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů
  • 15.11.2005 - SROP - 2. výzva 4.1.2. - Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor
  • 11.11.2005 - MPSV - 2. výzvu v rámci GS Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb: 2.1. Název Programu podpory A: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
  • 11.11.2005 - MPSV - 2. výzvu v rámci GS Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb: 2.1. Název Programu podpory B: Integrace specifických cílových skupin
Detailnější informace o podmínkách a podporovaných aktivitách výše uvedených dotačních titulů Vám poskytnou pracovníci RC při RRA ÚK:
Libuše Kameníčková kamenickova(a)rra.cz 476 206 538 - 214
Jiří Polívka polivka(a)rra.cz 476 206 538 - 215
Tomáš Vacenovský vacenovsky(a)rra.cz 476 206 538 - 221
3INOVACE 2005

Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 29.11. - 2.12. 2005
  • pod záštitou místopředsedy vlády ČR M.Jahna
  • součástí je Cena inovace roku 2005, podmínky soutěže v příloze, uzávěrka 31.10.
  • výstava inovačních projektů všech subjektů pořádaná pro ty inovace, které nebyly prodány (nemohou do soutěže)
4BULLETIN EIC PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Bulletin EIC - pravidelný čtrnáctideník(aktuálně ve 12. vydání) jehož obliba neustále roste - je přehledem podnikatelských příležitostí zahraničních výrobců a dodavatelů jež nabízejí či poptávají výrobky a služby. Kontakty na jednotlivé podnikatelské subjekty poskytují všechny EIC - Euro Info Centra po celé České republice. Bulletin je vhodnou příležitostí a zdrojem informací k navázání kontaktů místních podnikatelů se zahraničními, proto bychom uvítali jeho další propagaci formou umístění odkazu nebo přímo bulletinu na webových stránkách měst a obcí, tak aby k tomuto zdroji informací mělo přístup šioké spektrum podnikatelů. Aktuální a dřívější vydání naleznete na našich stránkách.
5MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ

Universita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, Katedra financí a účetnictví ve spolupráci s Českou ekonomickou společností Vás zvou na mezinárodní seminář - kulatý stůl na téma "Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy", který se bude konat 3. listopadu 2005 na Fakultě sociálně ekonomické UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem. Účastnický poplatek činí 500 Kč. Bližší informace poskytne Ing. Pavlína Mazancová, kontaktní telefon 475 284 701, 475 284 703, 475 284 705. Jste srdečně zváni.
6DALŠÍ ZAJÍMAVÉ INFORMACE PRO VÁS

Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET