3.4. 2008 č.32
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD - SEMINÁŘE K VYHLÁŠENÍ 2. VÝZVY V ÚSTÍ NAD LABEM A V KARLOVÝCH VARECH

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad pořádá semináře pro žadatele při příležitosti vyhlášení 2. výzvy. Semináře se konají v Karlových Varech ve dnech 17.4. a 18.4. 2008 a v Ústí nad Labem dne 23.4.2008. Podrobnější informace a přihlášku na seminář naleznete na těchto webových stránkách v sekci PRO ŽADATELE na záložce SEMINÁŘE.

Tyto semináře jsou pořádány při příležitosti vyhlášení 2. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad. Výzva bude vyhlášena dne 14.dubna 2008 na oblasti podpory 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 a 4.3.

Závazná přihláška na semináře k vyhlášení 2. výzvy v Ústí nad Labem a v Karlových Varech:

Přihláška: www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/seminare/

Plán výzev ROP – rok 2008

Výzva č. Oblast podpory Termíny Alokace roku Indikativní alokovaná částka (EUR)
1-IPRM 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (IPRM) 1.4. - 30.6.2008 2007 - 2013 127 698 997 (pouze příslib)
2 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 30 202 786
2 1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 49 215 181
2 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 1 734 310
2 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 15 608 785
2 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 14.4. - 20.6.2008 zbytek výzvy 1 + 2010 37 274 180
2 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 47 542 001
2 4.2 – Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 23 189 180
2 4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu 14.4. - 20.6.2008 2007 - 2010 5 323 852
2 5.1 – Podpora implementace ROP Severozápad 14.4. - 31.12.2008 zbytek výzvy 1 + 2010 3 616 627
2 5.2 – Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity 14.4. - 31.12.2008 2007 + 2008 1 126 505
3 1.1 – Podpora rozvojových pólů regionu (dílčí projekty) 1.10. - 31.12.2008 2007 - 2011 87 144 169
3 1.2 – Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 11 533 543
3 1.3 – Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 13 763 980
3 2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 485 033
3 2.2 – Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 4 365 300
3 3.1 – Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 25 897 642
3 3.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti regionu 1.10. - 1.12.2008 2007 - 2011 54 365 853
3 4.1 – Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 13 296 045
3 4.2 – Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 zbytek výzvy 2 + 6 485 305
4.3 – Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu u 1.10. - 1.12.2008 zbytek výzvy 2 + 2011 Zbytek výzvy 2+1488919

Zdroj: http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/plan_vyzev/plan_vyzev.pdf
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET