26.11. 2007 č.29
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1MINISTERSTVO KULTURY OPĚT PODPOŘÍ ZÁCHRANU PAMÁTEK

Vlastníci a správci nemovitých kulturních památek uvítají dotační tituly, které vypisuje Ministerstvo kultury.

HAVARIJNÍ PROGRAM je určen na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech.

PROGRAM ZÁCHRANY ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ slouží k péči o nejcennější české památky, jako jsou hrady, zámky, kláštery, paláce, kostely, pevnostní městské systémy a další velké stavební objekty. Jde o stavby, které byly prohlášeny světovými památkami UNESCO, národními kulturními památkami nebo kulturními památkami.

Obce a města budou moci využívat PROGRAM PÉČE O VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE A ZÓNY. Podrobnější informace o pravidlech a možnostech dotačních titulů pro obnovu památek najdete na stránkách Ministerstva kultury. Můžete se obrátit i na odborníky z Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje.

Zdroj: http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2283
2DOTAČNÍ ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA DOTACE A PŘÍSPĚVKY

OborTématický okruh, programUzávěrka přihlášekFormulář žádosti
PamátkyHavarijní program30.3.2008Odkaz
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny30.3.2008Odkaz
Program záchrany architektonického dědictví15.5.2008Odkaz
Církve a náboženské společnostiKonkurz na podporu významných kulturních aktivit církví a náboženských společností30.11.2007Odkaz
Konkurz na podporu rozvoje náboženských a nábožensko-kulturních aktivit občanských sdružení30.11.2007Odkaz
Evropská spolupráceDotace na podporu účastníků projektů, kterým byl udělen grant z programu EU Culture (2007-2013)PrůběžněOdkaz
Odkaz
Odkaz
Literatura a knihovnyVydávání české a překladové literatury (neperiodické publikace)21.12.2007Odkaz
Vydávání původní ilustrované literatury pro děti a mládež21.12.2007Odkaz
Vydávání literárních debutů21.12.2007Odkaz
Projekty v oblasti literatury (literární periodika a sborníky, přednášky, semináře)21.12.2007Odkaz
Program Visk 10.1.2008Odkaz
Knihovna 21. století10.1.2008Odkaz
Média a audiovizeVýběrové dotační řízení pro rok 2008 v oblasti kinematografie a médií15.12.2007Odkaz
Muzea, galerie a ochrana movitého dědictvíProjekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií15.1.2008Odkaz
Konkurz z programu Kulturní aktivity na podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií 29.2.2008Odkaz
Profesionální uměníProgram státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů28.2.2008Odkaz
Divadelní umění30.11.2007Odkaz
Odkaz
Odkaz
Hudební umění30.11.2007Odkaz
Odkaz
Odkaz
Tanec, pohybové a nonverbální divadlo30.11.2007Odkaz
Odkaz
Odkaz
Výtvarné umění30.11.2007Odkaz
Odkaz
Odkaz
Regionální a národnostní kulturaPodpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů27.11.2007Odkaz
Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR 30.11.2007Odkaz
Podpora integrace příslušníků romské komunity3.12.2007Odkaz
Podpora integrace cizinců žijících v ČR 5.12.2007Odkaz
Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit20.12.2007Odkaz
Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit30.4.2008Odkaz
Podpora regionálních kulturních tradic30.4.2008 – I. termín
31.8.2008 – II. termín
Odkaz
Zahraniční spolupráceVýběrové dotační řízení na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery v roce 200830.11.2007Odkaz
3ROP SEVEROZÁPAD ROZDĚLÍ NEJVÍCE PENĚZ ZE VŠECH REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Regionální operační program Severozápad (ROP SZ) získá v programovacím období 2007 - 2013 přibližně 746 milionů eur, což je bezmála 21 miliard korun.

JAK TO VIDÍ PETR VRÁBLÍK ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
V těchto dnech vrcholí přípravy na první výzvu k čerpání evropských dotací z ROP Severozápad, jejíž vyhlášení bude následovat po schválení programu Evropskou komisí, což bude finále náročného vyjednávacího procesu. Vyjednávání ROP SZ bylo dlouhé a složité, trvalo téměř rok, ale jsem si jist, že v současné době směřujeme ke zdárnému zakončení. Před několika dny poslali zástupci EK do ČR dopis, ve kterém pozitivně ohodnotili spolupráci se všemi našimi regiony soudržnosti a uvedli, že pevně věří, že již velmi brzy budou moci regionům pogratulovat ke schválení jejich operačních programů. Vyjednávací tým za ROP SZ musel zvládnout nejrůznější úskalí, z nichž jako nejdůležitější vidím problematiku Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). EK hodnotí velká města jako tzv. rozvojové póly regionu, a proto pro ně vyčlenila velký objem peněz. Při tvorbě ROP SZ byla statutární města zařazena do Prioritní osy 1 - Regenerace a rozvoj měst a v rámci IPRM mezi ně budou rozděleny téměř tři a půl miliardy korun. Pracovníci Úřadu Regionální rady se nyní systematicky připravují na obtížný proces implementace a již dnes poskytují konzultace všem potenciálním žadatelům o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Právě včasné konzultace, při kterých se vyjasní mnohé nepřesnosti, totiž mohou žadatelům pomoci podat úspěšný projekt a efektivně čerpat evropské peníze. Všem, koho zajímají příležitosti, jež ROP Severozápad nabízí, jsou k dispozici naše webové stránky plné nejnovějších, stále aktualizovaných informací.

Zdroj: http://www.nuts2severozapad.cz/aktuality?id=103
4SEMINÁŘ: ROP SEVEROZÁPAD A VEŘEJNÁ PODPORA V PRAXI

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad Vás zve na seminář, který se uskuteční v Ústí nad Labem dne 11. prosince 2007 od 9:00 – 15:30 v konferenčním sálu hotelu Vladimir Masarykova 36, 400 01 Ústí nad Labem

PROGRAM SEMINÁŘE:
  • Prioritní osa 1 ROP Severozápad
  • Představení případové studie projektu PO 1 a její posouzení
  • Prioritní osa 2 ROP Severozápad
  • Představení případové studie projektu PO 2 a její posouzení
  • Prioritní osa 3 ROP Severozápad
  • Představení případové studie projektu PO 3 a její posouzení
  • Prioritní osa 4 ROP Severozápad
  • Představení případové studie projektu PO 4 a její posouzení

PRAVIDLA REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:
1. Vyplňte prosím závaznou přihlášku na seminář
2. Vyplněnou přihlášku zasílejte do 30.11.2007 na: iva.strasakova(a)nuts2severozapad.cz
3. Jako Předmět Vašeho emailu prosím uveďte Seminář Ústí
4. Přijetí Vaší přihlášky bude nejpozději do tří dnů potvrzeno.


Kapacita sálu je omezena, proto registraci neodkládejte na poslední chvíli.
V případě dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky oddělení administrace projektů.
Kontaktní údaje naleznete na internetové adrese www.nuts2severozapad.cz v sekci Kontakty.
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET