15.06. 2007 č.21
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1PRVNÍ KOLO ŽÁDOSTÍ O PODPORU Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR STARTUJE

Tisková zpráva - Praha, 8. června 2007

Ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlašuje dnešním dnem první kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 - 2013.

„Žadatelé mohou žádosti předkládat od pondělí 9. července od 7.30 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu,“ oznámil Gandalovič. Jak zdůraznil, v porovnání s operačním programem zemědělství se podařilo výrazně administrativně zjednodušit podávání žádostí. „Budeme vyžadovat jen opravdu nezbytně nutné přílohy,“ dodal ministr.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 je ode dneška k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III).

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:

Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
  • záměr a) investice do budov, staveb a technologií pro živočišnou výrobu - Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí zhruba 893 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondu EAFRD a spolufinancování z národního rozpočtu.
  • záměr b) investice do budov, staveb a technologií pro rostlinnou výrobu - Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 262 mil. Kč

Podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství
Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 40 mil. Kč

Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Předpokládaný objem finanční podpory činí přibližně 231 mil. Kč

Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
  • záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice - Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 356 mil. Kč
  • záměr c) výstavba a modernizace kotelen na biomasu - Předpokládaný objem finanční podpory činí zhruba 46 mil. Kč
  • záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - Předpokládaný objem finanční podpory pro tento záměr činí asi 57 mil. Kč
U opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců končí příjem žádostí v pátek 20. července ve 13 hodin. U ostatních opatření je uzávěrka pro příjem žádostí v pátek 27. července ve 13 hodin.

Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2Název RO SZIFAdresa
Střední ČechyPraha a Střední Čechybudova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
JihozápadČeské BudějoviceRudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
SeverozápadÚstí nad LabemMasarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
SeverovýchodHradec KrálovéUlrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
JihovýchodBrnoKotlářská 53, 602 00 Brno
Střední MoravaOlomoucBlanická 1, 772 00 Olomouc
MoravskoslezskoOpavaHorní náměstí 2, 746 57 Opava

Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=38838&ids=0
2PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PŘINÁŠÍ VÝRAZNÉ ZJEDNODUŠENÍ PRO ŽADATELE

Ministerstvo průmyslu a obchodu začne vyjednávat OPPI po oficiálním vyzvání Evropskou komisí (předpokládá se květen 2007).

„Počet povinných příloh, které musí zájemce o podporu připojit k žádosti, se snížil o více než polovinu. Zemědělcům i dalším žadatelům to nepochybně usnadní přístup k novému programu,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Ti, kteří se svou žádostí neuspějí, nebudou muset na rozdíl od dosavadního operačního programu zbytečně předkládat řadu dokumentů,“ doplnil ministr.
Výrazně jednodušší je už samotný formulář žádosti o dotace a také projekt. „Žadatel bude schopen si připravit projekt a vyplnit žádost sám, bez pomoci poradenských firem,“ zdůraznil ministr Gandalovič. Skutečně maximálně se zjednodušila osnova projektu. Zatímco u operačního programu byla v pravidlech popsána na čtyřech stranách a projekt pak obsahoval kolem 30 stran, u Programu rozvoje venkova je osnova na dvou stranách a rozsah projektu zhruba deset stran.
Některé přílohy budou dodávat až předkladatelé úspěšných projektů při podpisu dohody se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) o poskytnutí dotace. Týká se to například výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o vedení bankovního účtu, potvrzení finančního úřadu o vypořádání splatných závazků vůči těmto úřadům. Žadatelé ocení i další novinky v administrativním postupu – nebudou muset hlásit každou změnu v projektu a sankce za porušení pravidel budou záviset na závažnosti porušení. Jediným trestem nebude vyřazení žádosti, jak tomu bylo za každé porušení u operačního programu.
Pro první kolo příjmu žádostí, které začíná 9. července, schválil ministr zemědělství odchylný postup od ustanovení bodu 5 obecné části Pravidel „Žádost o dotaci“ a příslušných ustanovení specifické části Pravidel, zejména pak seznamu povinných příloh. Odchylný postup spočívá v možnosti předložit platné, ale ne účinné stavební povolení. Žadatel musí předložit platné a účinné stavební povolení ve lhůtě 42 dnů od zaregistrování žádosti.
Vstřícným krokem směrem k žadateli je i příprava softwarového nástroje, který umožní předvyplnit žádost na webu SZIF a zkontroluje formální správnost a úplnost žádosti.
„Od příštího roku chystáme další zjednodušení. Postupně chceme upustit od papírových příloh, které připojují žadatelé, a místo nich si výpisy a další dokumenty zajišťovat přímo od správců jednotlivých rejstříků,“ řekl ministr Gandalovič.

Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument25432.html
3NÁRODNÍ STRATEGICKÝ REFERENČNÍ RÁMEC ČR 2007-2013

Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007-2013.

Východiskem pro zpracování návrhu Národního strategického referenčního rámce byl Národní rozvojový plán České republiky, jenž byl vzat na vědomí usnesením Vlády České republiky č. 175/2006.

Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007-2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány.

Národního strategický referenční rámec je nyní předmětem vyjednávání s Evropskou komisí o konečné podobě intervencí politiky soudržnosti v České republice.

Dokumenty ke stažení
Národní strategický referenční rámec - verze se zapracovanými závěry oficiálního vyjednávání s Evropskou komisí, červen 2007:
Národní strategický referenční rámec v podobě zaslané k oficiálnímu vyjednávání s EK v březnu 2007:
Uveřejněno : Středa, 13. červen 2007

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/nsrr
4INFORMACE K OBLASTI PODPORY INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V PROGRAMU IOP

V roce 2006 nechalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypracovat tři projekty "Zpracování pilotního projektu na posouzení proveditelnosti budování destinací cestovního ruchu v návaznosti na oblast podpory Integrovaného operačního programu - oblast vodní rekreace, horské rekreace a venkovské turistiky."

Vzhledem ke změnám, které proběhly ve struktuře IOP v oblasti cestovního ruchu, nebude možné podporovat projekty zaměřené na infrastrukturu cestovního ruchu v programu IOP. Výsledky a analýzy z projektů může veřejnost využít při tvorbě projektů na podporu cestovního ruchu z regionálních operačních programů.

Dokumenty ke stažení
Národní strategický referenční rámec - verze se zapracovanými závěry oficiálního vyjednávání s Evropskou komisí, červen 2007:
Úterý, 12. červen 2007

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/informace-k-oblasti-podpory-infrastruktury-cestovniho-ruchu-v-programu-iop-4
4BROŽURA "VELKÉ MOŽNOSTI PRO MALÉ OBCE"

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko připravila pro obce brožuru popisující, jaké možnosti pro rozvoj obcí nabízejí operační programy a další dotační nástroje EU pro období 2007-2013.

Příručky

Malý průvodce velkými možnostmi (nyní v reeditované verzi) - stáhnete zdeVelké možnosti pro malé obce - stáhnete zdeZdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/rop-ms/brozura-velke-moznosti-pro-male-obce
5ÚSTECKÝ KRAJ A HOSPODÁŘSKÁ SOCIÁLNÍ RADA SE NA SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ DOHODLI, ŽE BUDOU SPOLEČNĚ PROTESTOVAT PROTI SNÍŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 13.6.2007

Rada Ústeckého kraje jednala s Předsednictvem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje

Na Krajském úřadě se sešla Rada Ústeckého kraje, v čele s hejtmanem Jiřím Šulcem, a Předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, aby zhodnotili vzájemnou spolupráci, která se datuje od roku 2001.
Radní Ústeckého kraje a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje jednala také o snížení finančních prostředků v programu NUTS II Severozápad při Ministerstvu pro místní rozvoj. Prostředky byly totiž sníženy o 90 milionů korun a to i přes slib ministra Jiřího Čunka, že zmíněný program bude v letech 2006 a 2007 navýšen až na částku 250 milionů korun. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo, uspěla v rámci tohoto programu jen polovina žadatelů. Rada Ústeckého kraje a předsednictvo Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje se proto dohodli, že budou společně apelovat na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí.

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo5/dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=1325132&p1=84858
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: rra(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET