09.03. 2007 č.19
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
1AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROGRAMECH PODPORY PODNIKÁNÍ

Od 1. března 2007 mohou zájemci podávat Registrační žádost do programu Rozvoj. Tento program je zaměřen na podporu rozvoje malých a středních podniků pomocí investic do moderních technologií. Upozorňujeme zájemce, že program je určen jen pro vybrané regiony. Od 1. dubna bude možno předkládat Plné žádosti o dotaci. Příjem Registračních žádostí bude ukončen 31. května 2007 a příjem Plných žádostí 30. června 2007. Podávání žádostí probíhá pomocí internetové aplikace eAccount.

Rovněž bylo zahájeno přijímání Registračních žádostí do programu Marketing administrovaného Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade. Program je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Registrační žádosti lze předkládat do 31. prosince 2007. Plné žádosti budou žadatelé moci podávat od 1. dubna 2007 do 31. prosince 2007. Veškeré žádosti budou přijímány přes internetovou aplikaci eAccount.

Plánované spuštěníProgram podpory
1. vlna
1.3.2007zahájení přijímání registračních žádostí do programů ROZVOJ a MARKETING
1.4.2007ahájení přijímání plných žádostí do programů ROZVOJ a MARKETING
2. vlna
květen 2007INOVACE, EKO-ENERGIE, ICT V PODNICÍCH
3. vlna
červen 2007POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, NEMOVITOSTI, PORADENSTVÍ, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY
4. vlna
2. polovina roku 2007SPOLUPRÁCE, PROSPERITA
Zdroj: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy
2PROGRAM MŠMT NA PODPORU INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY V ROCE 2007

Tématické okruhy:
  • Předškolní příprava romských dětí.
  • Vzdělávání žáků z romských komunit na základní a střední škole – podpora škol s významným zastoupením žáků z romských komunit, které realizují celodenní program.
  • Metodická podpora pedagogických pracovníků v oblastech
  • Tvorba didaktických materiálů a odborných studií pro potřeby vytváření vzdělávacích programů, metod a strategií.
  • Volnočasové a zájmové aktivity pro romské děti a mládež v návaznosti na jejich vzdělávací potřeby
  • Projekty s různým tématickým zaměřením, které byly v rámci Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity zahájeny v roce 2006, u nichž realizátor předložil záměr projektu a předběžný rozpočet na rok 2007
V tomto kole dotačního výběrového řízení MŠMT přednostně podpoří projekty s finančním rozpočtem minimálně 50 000,- Kč Dotaci lze poskytnout maximálně do výše 70 % rozpočtovaných výdajů na schválený projekt podle možností rozpočtu a významu projektu. V případech hodných zvláštního zřetele může MŠMT procentní podíl dotace na realizaci projektu zvýšit.

Žádat mohou právnické osoby (včetně škol a školských zařízení; s výjimkou nadací a nadačních fondů), které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch příslušníků romské komunity. Činnost lze doložit referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy atp. V případě, že o dotaci žádá občanské sdružení, musí být registrováno nejpozději do 31. 12. 2005.

Žádosti přijímá MŠMT nejpozději do 30. 3. 2007 při osobním podání na NIDM do 15:00 hod., při podání poštou s razítkem pošty s datem termínu pro předložení žádosti

Zdroj: http://www.msmt.cz/mladez/program-msmt-na-podporu-integrace-romske-komunity-v-roce-2007
3UPOZORŇUJEME NA KONEČNÉ TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMŮ VYHLÁŠENÝCH MINISTERSTVEM MÍSTNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

Název dotačního tituluTermín uzávěrkyPodrobné informace
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 200730.3.2007Zde
Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 200730.3.2007Zde
Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 200730.3.2007Zde
Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 200730.3.2007Zde
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č.1 – Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů, výstavba, rozšíření a rekonstrukce30.3.2007Zde
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č.2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu30.3.2007Zde
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu - Dotační titul č.3 - Podpora obnovy a rozvoje města Terezína 30.3.2007Zde
Podpora rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko a dalších regionech se soustředěnou podporou státu30.3.2007Zde
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití - Dotační titul č.1 - Infrastruktura a rekonstrukce30.3.2007Zde
Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití - Dotační titul č.2 - Aktualizace územně plánovací dokumentace obcí30.3.2007Zde
Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - Dotační titul č. 1 – Investiční příprava průmyslových ploch a objektů pro podnikání, revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných průmyslových areálů, výstavba, rozšíření30.3.2007Zde
Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů - Dotační titul č. 2 – Podpora investic pro rozvoj cestovního ruchu30.3.2007Zde
Podpora obnovy venkova (POV) - Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 200630.3.2007Zde
Podpora obnovy venkova (POV) - Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 30.3.2007Zde
Podpora obnovy venkova (POV) - Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova30.3.2007Zde
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou -Dotační titul č.1 31.12.2007Zde
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou -Dotační titul č.2 31.12.2007Zde
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů
Kontakt: RRA ÚK, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, Tel.: +420 476 206 538, Fax: +420 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2006 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET