05.01. 2005 č.11
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím mimořádného vydání našeho zpravodaje informovat o činnosti a aktivitách rozvojového centra při RRA ÚK.
1ROZVOJOVÉ CENTRUM BROÚK PŘI RRA ÚK

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti a aktivitách rozvojového centra při Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje, a.s. v rámci projektu Ústeckého kraje BROÚK (Budoucí rozvoj Ústeckého kraje).
Jak jistě víte, cílem projektu je zvýšení absorpční kapacity Ústeckého kraje a jedním z nástrojů je činnost rozvojových center. Tato centra mají napomáhat obcím, podnikatelům i neziskovému sektoru k přístupu k informacím o možném financování jejich projektů, principech zpracování projektu, a také budou umožňovat poradenství a přímou asistenci při přípravě projektů.
Vzhledem k tomu, ze naše agentura má dlouhodobé zkušenosti s touto problematikou a vytváří a využívá několik specifických nástrojů, které výrazně napomáhají při informační přípravě projektů (databáze dotačních titulů, regionální informační systém), dovolujeme si Vám předložit nabídku základních i specifických činností a služeb, které v rámci Rozvojového centra poskytujeme.

Kontaktovat nás můžete v sídle společnosti: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (budova Krajského úřadu), úřední hodiny Po - Pá 8.00 - 14.00

nebo na expozituře: Budovatelů 2830, 434 37 Most
Libuše Kameníčková, tel.: 476 206 538, linka 214, e-mail: kamenickova(a)rra.cz
Ing. Tomáš Vacenovský, tel.: 476 206 538, linka 221, e-mail: vacenovsky(a)rra.cz
Ing. Jiří Polívka, tel.: 476 206 538, linka 215, mobil 604 231 744, e-mail: polivka(a)rra.cz

Věříme, ze naše nabídka služeb pro Vás může být při přípravě projektu užitečná a budeme se těšit na projevený zájem.

S úctou

Libuše Kameníčková
Vedoucí Rozvojového centra
Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
2ČINNOST ROZVOJOVÉHO CENTRA (DÁLE JEN RC) PŘI RRA ÚK

Nedokážeme zaručit, že námi zpracovaný projekt ve svém prvním podání uspěje, ale rozhodně dokážeme zaručit jeho kvalitní zpracování a přípravu.
Vyhledávání finančních zdrojů ze strukturálních fondů pro financování aktivit potenciálních žadatelů
Pro tuto činnost bude využívána aplikace DOTACE. V této aplikaci pomocí zadání potřebných kritérií/parametrů bude možné sdělit potenciálnímu žadateli množství dotačních titulů, kde bude možné podat ten který projekt včetně předání základních informací o podmínkách podávání žádostí (výše spoluúčasti žadatele, minimální požadovaná dotace a další kriteria).
Aplikace DOTACE využívá databázi dotačních titulů, která je součástí RIS a která je zajišťována z veřejných informačních zdrojů - www stránky jednotlivých vyhlašovatelů dotačních titulů.
Nedostatek informací brání k realizaci mnoha projektům, což je pro náš region škodlivé. Pracovníci RC Vám pomohou orientovat se v problematice SF, poradí Vám, vypomůžou s vypracováním žádosti a povinných příloh k žádosti. Budou Vám otevřeny dveře k čerpání prostředků ze SF.

Poskytování aktuálních informací potenciálním žadatelům (vyhlášené výzvy, novinky apod.)
RC neustále monitoruje změny a aktuální informace týkající se nových výzev a podmínek pro poskytování finanční pomoci žadatelům ze všech oblastí lidské činnosti (obce, NNO, podnikatelé)
RC sleduje aktuálně vyhlášené výzvy, které monitoruje a zaznamenává. Díky tomu podává nejaktuálnější odpovědi na Vaše otázky.

Spolupráci na přípravě a pořádání seminářů, workshopů a školení
RC na základě podkladů od zadavatele a po konzultaci s ním: zajistí přednášející, zajistí vhodné prostory včetně eventuálního občerstvení - bude-li potřeba, vypracuje pozvánku s obsahem semináře, rozešle partnerským subjektům/účastníkům, personálně a technicky zajistí realizaci semináře.
RC je pro Vás schopné zajistit přípravu a pořádání seminářů, workshopů a školení na vysoké úrovni odborníky, kteří v této oblasti mají dlouholeté zkušenosti a předpoklady pro maximální naplnění Vašich požadavků vedoucích ke spokojenosti.

Základní a obecné konzultace a poradenství pro přípravu zpracování projektů
Odborní zaměstnanci RC budou poskytovat kvalifikované konzultace a poradenství všem potenciálním žadatelům, pomocí technické asistence subjektům (žadatelům) pomohou během celého procesu zpracování projektu po jeho účast při podávání žádostí do určitého dotačního titulu.
Máte-li zájem o podpory ve formě dotace, projektový záměr a nedostatek informací a zkušeností Vám brání v podání žádosti doporučuje obrátit se na naše RC. Zde Vám poskytneme aktuální informace, vypomůžeme s vypracováním a dovedeme Vás ke zdárnému podání žádosti o podporu pro Váš projekt.

Spolupráci na informační kampani BROÚK, distribuci a aktivní vyhledávání informačních materiálů týkajících se problematiky EU
RC využívá zkušeností EuroInfoCentra (EIC), které monitoruje a získává nové poznatky a informace o EU v rámci své činnosti. EIC má vytvořenu síť partnerů, která je pro uvedené potřeby využita. EIC disponuje rozsáhlou knihovnou, která je průběžně doplňována přímo z Evropské komise, která síť EIC v ČR přímo řídí.
RC tedy poskytuje aktuální informace o EU a také podnikatelských příležitostí v EU, což může být přínosné pro zájemce o spolupráci či podnikání na trzích EU.

Zpracování analýz pro rozhodovací procesy v rámci projektu 3.3 SROP - BROÚK
Pro zpracování analýz RC využívá informační zdroje EIC a informační zdroje Regionálního informačního centra Ústeckého kraje (RIS), které RRA ÚK z pověření CRR ČR provozuje pro území celého kraje na základě rozhodnutí Rady Ústeckého kraje z r.2002.

Spolupráci na vytváření lokálních strategií
Pro zpracování strategií bude RC využívat informační zdroje EIC a informační zdroje Regionálního informačního centra Ústeckého kraje (RIS).

Spolupráci na vzniku zásobníku projektů - monitorování připravovaných (zamýšlených) projektů a vyhledávání projektových záměrů do zásobníku projektů
RC budou ve spolupráci se zadavatelem evidovat projektové náměty získané aktivním vyhledáváním a sběrem od sítě svých partnerů, včetně podaných neúspěšných projektů (jak do grantových schémat, tak individuální do SF EU), které by měly tvořit základ při aktualizaci zásobníku projektů.
Pro další rozšíření bude RC při poskytování poradenských služeb distribuovat dotazník "Projektový námět" s komentářem, díky kterému získá přehled o základních podkladech zamýšlených projektů od různých potenciálních žadatelů (např. lokalizace, popis, předpokládané finanční náklady).
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET