29.12. 2005 č.10
Dobrý den, dovolujeme si Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informovat o aktuálních možnostech získání dotace pro Vaše projektové záměry.
Omlouváme se všem čtenářům našeho Zpravodaje za chybu uveřejněnou v Mimořádném Zpravodaji č. 8 - 4.11. 2005, kdy jsme nesprávně uveřejnili odkaz na podrobnější informace o Programu podpory rozvoje Severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu.
1MINISTR VYŠEL VSTŘÍC OBCÍM A PRODLOUŽIL TERMÍN DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MMR

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek vyšel vstříc všem zájemcům o dotační tituly. Prodloužil termín pro předložení žádostí o dotace ze všech podprogramů, které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do 31. ledna 2006.
Zájemci o dotace mohou doručit své projekty na Ministerstvo pro místní rozvoj v období od 31. října 2005 do 31. ledna 2006 (původní termín byl 13. ledna 2006). Přehled dotačních titulů, podmínky a pokyny pro žadatele včetně průvodců pro vyplnění žádostí, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz v sekci "Dotace". Kromě brzkého vyhlášení dotačních programů je velmi významným přínosem i snaha ministerstva o zjednodušení požadavků na žadatele a zejména pak zavedení opravné lhůty k nápravě formálních vad žádostí.

Detailnější informace o podmínkách výše uvedených dotačních titulů naleznete na internetových stránkách MMR. S přípravou žádosti Vám rádi pomohou a podrobné informace poskytnou pracovníci RC při RRA ÚK:

Libuše Kameníčková kamenickova(a)rra.cz 476 206 538 - 214
Jiří Polívka polivka(a)rra.cz 476 206 538 - 215
Tomáš Vacenovský vacenovsky(a)rra.cz 476 206 538 - 221
2APLIKACE DOTACE

Jako reakci na stále se množící dotazy uživatelů databáze DOTACE upřesňujeme, že aktualizace z www.mmr.cz nefunguje (ne naší vinou).

Aktualizační soubor pro databázi DOTACE si můžete pravidelně stahovat z adresy:
http://www.rra.cz/?a=rra&p=dotace

Bohužel ale nejdříve je nutné si jej stáhnout a potom instalovat prostřednictvím menu instalovat ze souboru. Přímá instalace z internetu zatím není možná.
3SYSTÉM ZVÝHODŇUJÍCÍ PROJEKTY

Vláda ČR schválila dokument Strategie rozvoje regionu Severozápad, ve které je mimo jiné zaveden systém zvýhodňující projekty z našeho kraje podávané v rámci vyhlašovaných státních dotačních programů. Jedná se o tzv. bonifikaci, kterou může prostřednictvím koeficientu v rozmezí 1,1 - 1,25, kterým bude násoben počet bodů při hodnocení, získat projekt z našeho kraje. O tuto bonifikaci musí ale žadatel včas požádat Řídící výbor programu Severozápad zasláním formuláře projektu na Kancelář zmocněnce vlády pro severozápadní Čechy. Formulář je na webu vládního zmocněnce (www.kzv-most.cz). Bohužel informace o možnosti tohoto zvýhodnění není v jednotlivých programech (týká se všech programů vyhlašovaných jednotlivými resorty) uváděna. Usnesení Vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005, č. 1007, které se k této problematice vztahuje, je k dispozici na stejné adrese.
4BULLETIN EIC PODNIKATELSKÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Bulletin EIC - pravidelný čtrnáctideník(aktuálně ve 14 a 15. vydání) jehož obliba neustále roste - je přehledem podnikatelských příležitostí zahraničních výrobců a dodavatelů jež nabízejí či poptávají výrobky a služby. Kontakty na jednotlivé podnikatelské subjekty poskytují všechny EIC - Euro Info Centra po celé České republice. Bulletin je vhodnou příležitostí a zdrojem informací k navázání kontaktů místních podnikatelů se zahraničními, proto bychom uvítali jeho další propagaci formou umístění odkazu nebo přímo bulletinu na webových stránkách měst a obcí, tak aby k tomuto zdroji informací mělo přístup šioké spektrum podnikatelů. Aktuální a dřívější vydání naleznete na našich stránkách.
5ŽADATELÉ O DOTACE DĚLAJÍ NEJČASTĚJI CHYBY Z NEPOZORNOSTI

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) každoročně vyhlašuje několik dotačních titulů. V každém podprogramu je přesně vymezeno co je cílem, kdo je příjemcem, jaké jsou podmínky a co žadatel přikládá k formuláři žádosti. Avšak i přes podrobný popis požadavků k žádosti o dotaci dělají žadatelé mnoho často i kuriózních chyb, o kterých se můžete dočíst zde.
PF 2006 do nového roku s novými a úspěšnými projekty…
Mnoho úspěchů v novém roce 2006 Vám přeje tým pracovníků RRA ÚK!
Více informací naleznete zde.
Bude-li některá z výše uvedených informací pro Vás zajímavá a využitelná, tak Vám rádi poskytneme další informace a v případě Vašeho zájmu pomůžeme při přípravě projektů a získávání finančních prostředků z dotačních programů ČR a EU.

Přejeme mnoho úspěchů


Pokud nemáte zájem o pravidelné zasílání našeho zpravodaje,
odešlete prázdný mail na tuto adresu: nezasilat_zpravodaj(a)rra.cz.

Copyright © 1994-2005 RRA ÚK. Všechna práva vyhrazena.
Agentura Euro Info Centrum Czechinvest Program INTERREG IIIA EMBRACE II BROÚK SUPORT ECCOP.NET