Zpracované žádosti RRA ÚK do OPŽP

Zpracované žádosti RRA ÚK do OPŽP


Aktualita vydána dne: 22. 02. 2010

Počátkem února byly předloženy žádosti o podporu z prostředků Operačního programu Životní prostředí (Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie) - pro projekty realizující energetické úspory týkající se stavebních úprav některých veřejných budov v Aši a Klášterci nad Ohří.

Celková předpokládaná výše podpory představuje 146 miliónů Kč, přičemž 112 miliónů Kč připadá na zdroje z Evropské unie.

Cílem je zkvalitnění životního prostředí prostřednictvím snížení spotřeby energií veřejných zařízení. Realizací tak dojde ke snížení emisí skleníkových plynů s příznivým dopadem na kvalitu ovzduší.

22.02.2010 00:00

Zastupujeme: