Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí – přeshraniční katastr surovin

Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí – přeshraniční katastr surovin


Aktualita vydána dne: 10. 05. 2010

V programové prioritě programu Ziel3/Cíl3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí byl podpořen projekt „Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí – přeshraniční katastr surovin“. Sdružení „Geokompetenzzentrum Freiberg e.V.“ společně s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, Českou geologickou službou v Praze, a Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Nossen zmapuje nově osm přeshraničních ložisek surovin (fluorit, cín, wolfram, měď a uran). Sasko a Česká republika tak budou prvním přeshraničním regionem v Evropě, kde dojde k naplnění Evropské směrnice SEK (2008) 2741 týkající se surovinových potenciálů. Katastr poskytne důležité základní informace pro přeshraniční územní plánování, spolehlivé podklady pro rozhodnutí úřadů a využití dat vědeckými institucemi, příp. podniky obou zemí. Mezinárodní internetový portál, brožury, putovní výstava a speciální akce budou o projektu informovat širokou veřejnost.

 

Cil

10.05.2010 00:00

Zastupujeme: