Ženy podnikatelky

Ženy podnikatelky


Aktualita vydána dne: 23. 5. 2006

Na začátku června roku 2005 byl na severu Čech, v okresech s největší nezaměstnaností zahájen projekt s názvem Ženy podnikatelky. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Záštitu nad ním mají Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o.s., Asista s. r. o., OHK Děčín, RPIC Teplice a Chomutov. Tento projekt je zaměřen na ženy v evidenci úřadu práce a matky vracející se z mateřské dovolené. Všechny ženy, ale musely splňovat základní podmínku….mít zájem o podnikání. V rámci realizace projektu bylo zapsáno do certifikovaných kurzů dvaatřicet vybraných uchazeček.

Uchazečky měly možnost získat řadu odborných informací, vzdělání z oborů daňové soustavy, živnostenského a obchodního zákona, zákoníku práce, účetnictví, marketingu, ale také psychologie a zdokonalování se v práci na PC. Na začátku a konci kurzu byly plánovány dva Workshopy, kde měly možnost získat, jak praktické zkušenosti a informace, tak se pobavit u módní přehlídky či výstavy. Tedy vše pro ženy.

Podíváme-li se do hlubší podstaty těchto kurzů, vyplynou nám tyto údaje. Kurzy byly realizovány celkem dva, a to "Podnikatelské minimum pro ženy" a "Bussines revital, pro ženy na, či po mateřské dovolené".

Cílovou skupinou prvního kurzu byly již zmiňované ženy bez zaměstnání. Kurzy proběhly tři, ve městech Chomutov, Teplice a Děčín. Obsahová náplň kurzu byla již trošku nastíněna a co se rozsahu týče jednalo se o 108 hodin intenzivní výuky. Nová " Žena podnikatelka" si odnesla " Osvědčení MŠMT ČR" a měla možnost svým podnikatelským záměrem získat startovací kapitál od ČMZRB z programu START.

Druhý kurz byl zaměřen na matky po mateřské dovolené a probíhal jako jediný v Mostě. Jeho cílem bylo vstřebání podnikatelské atmosféry a začátek samostatné podnikatelské aktivity v oblasti obchodní činnosti. Každá z uchazeček o zařazení do tohoto kurzu musela mít minimálně středoškolské vzdělání a projít vstupním pohovorem. Jeho náplň byla rozdělena do tří modulů. Motivační, odborný a universální v rozsahu 702 hodin. Otázkou je, co matka, která ukončila mateřskou dovolenou udělá se svým drobečkem? Proto bylo do tohoto projektu zařazeno i Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči, o. s. , které se jejího děťátka ujalo a po dobu, co byla jeho maminka zařazena do výuky, se o něj postaralo s odbornou péčí.

Ženy pronikají do všeho, vyznají se v technice, jsou na vysokých politických postech, létají do vesmíru, zachraňují životy. Nyní ty severočeské mají možnost proniknout do světa bussinesu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Logo EU CZ

23.05.2006 00:00

Zastupujeme: