Závěrečná konference ReNewTown hostila přednášející až z Kanady

Závěrečná konference ReNewTown hostila přednášející až z Kanady

Ve dnech 11. a 12. února 2014 se ve slovinské Lublani konala závěrečná konference projektu ReNewTown. O tom, že se socialistickým typem zástavby a centralizovaným rozvojem městských sídel se můžeme setkat i v západní Evropě či v tureckém Istanbulu, hovořili ve dvoudenním programu různí odborníci z akademických, výzkumných i rozvojových pracovišť. Největší vzdálenost překonala přednášející z kanadského Calgary. Konference přinesla celou řadu příspěvků s náměty řešení monofunkční bytové zástavby. Pozornost také byla ale věnována současným trendům, jejichž výchozí podmínky, by se daly nazvat „neoliberální realitou v post-industriálním či post-socialistickém městě“.

Příspěvky zejména mapovaly souvislost sociálního a ekonomického potenciálu. I proto bylo upozorňováno na aktivní a činorodé komunity realizující třeba jen malé projekty, které dokáží dosahovat i velkých výsledků. Jistou šanci mají sídliště, pokud se budou zaměřovat i na mezigenerační kontakt. Koncept budování příznivého sousedství i dobrovolné práce na společných prostranstvích byly pouze jedním z mnoha témat konference. Některé příspěvky vyzněly dokonce varovně před jednostrannými úmysly developerů, které mohou v sídelní zástavbě přinést pouze jeden jediný typ bydlení pro homogenní typ obyvatel.

Za Českou republiku vystoupila dr. Jana Barvíková se svou rešerší o prvních obyvatelích sídliště v Praze 11 se zvláštním zaměřením na vzpomínky tehdejších dětí.

Hostitelem konference byla Ekonomická fakulta Univerzity v Lublani. Jednotlivé presentace si zájemci mohou pročíst na speciálním webu (sekce archiv), který byl pro účely konference zřízen. Odkaz: http://konference.ef.uni-lj.si/renewtown/.

Konference symbolicky uzavřela tříletý projekt a byla poslední příležitostí k setkání partnerského týmu, jehož je Regionální rozvojová agentura členem.

Foto: Pracovníci z RRA při účasti na konferenci.

 

 

 

03.03.2014 10:56

Zastupujeme: