Zahraniční příklady dobrých praxí zlepšujících podnikání na venkově

 

Zahraniční příklady dobrých praxí zlepšujících podnikání na venkově

Jedním z cílů projektu RATIO v rámci 5. výzvy COVID je realizace výměny zkušeností mezi zapojenými regiony EU, která probíhá na základě sdílení osvědčených postupů, jež se ukázaly jako účinné na regionální nebo národní úrovni a mohly by být přeneseny do praxe dalších států.

Ústecký kraj přispěl do výměny zkušeností 3 dobrými praktikami na zlepšení malého a středního podnikání ve venkovských oblastech s cílem zmírnit důsledky pandemie COVID-19, a recipročně obdržel celkem 15 inspirativních nápadů pocházejících ze Španělska, Německa, Polska, Itálie, Lotyšska a Portugalska.

Plné znění zahraničních osvědčených praxí je pro zájemce uvedeno  v českém překladu níže.

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15

Projekt RATIO je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím programu Interreg Europe.

Informace o projektu RATIO, jeho cílech, aktivitách a výstupech jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


 

 

 

 

 

 

 


 

06.06.2022 12:59

Zastupujeme: