WORKSHOP RATIO

Projekt RATIO

Dne 8. 3. 2022 se uskutečnil on-line workshop mezi zástupci 7 evropských regionů zapojených do programu Interreg Europe.

V průběhu workshopu bylo představeno 7 osvědčených praxí na podporu malých a středních firem z jednotlivých regionů, které byly prodiskutovány a jsou spolu s dalšími osvědčenými praxemi připraveny pro vzájemnou výměnu mezi regiony.

Akce proběhla v rámci projektu RATIO, podpořeného z evropského nadnárodního programu Interreg Europe.

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v projektu zastupuje Ústecký kraj a nabídnuté informace o zahraničních příkladech podpory MSP a případné kontakty na zahraniční realizátory nabídne jak Ústeckému kraji, tak ostatním zájemcům. Další informace lze získat na adrese bocian@rra.cz

09.03.2022 09:47

Zastupujeme: