Výzva k podání nabídky

 

Výzva k podání nabídky

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu služby s názvemVypracování Zprávy o vyhodnocení potřeb přístavů na Labi pro aktivitu WP 4 projektu INWAPO“. 

Lhůta pro podání nabídky: do 20. 09. 2013 10:00 hodin

 

Text výzvy je v příloze této zprávy. Veškeré další podklady pro zpracování nabídky jsou k dispozici zájemcům u ing. Bohumila Bociana na e-mailové adrese: bocian@rra.cz.

 

V Ústí nad Labem, 10. 9. 2013

 

Příloha: zde

 

10.09.2013 09:05

Zastupujeme: