Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Komplexní odborné služby v oblasti rozvoje měst k vypracování podkladů a závěrů projektu ReNewTown“

 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Komplexní odborné služby v oblasti rozvoje měst k vypracování podkladů a závěrů projektu ReNewTown“

Aktualita vydána dne: 30. 06. 2011

Vážený uchazeči, 

v souladu s § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), Vás 

v y z ý v á m 

k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu služby s názvem „Komplexní odborné služby v oblasti rozvoje měst k vypracování podkladů a závěrů projektu ReNewTown“. 

Vyhlášení Výzvy: dne 30. 6. 2011
Ukončení doby pro podání nabídek: 11. 7. 2011 v 10:00 hodin. 

Veškeré další informace o projektu, požadovaných službách a obsah Výzvy lze získat na e-mailové adrese bocian@rra.cz. 

Mgr. Jan Kučera
RRA ÚK, Prokurista v.r.

 

 

30.06.2011 13:47

Zastupujeme: