Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky

Zveřejňujeme výzvu k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu služby s názvem „Příprava a vypracování implementačního plánu pro přenos dobrých praxí v rámci projektu GRISI PLUS“.

Lhůta pro podání nabídky: do 28. 02. 2014, 10:00 hodin

Text výzvy je v příloze této zprávy. Veškeré další podklady pro zpracování nabídky jsou k dispozici zájemcům u Ing. Bohumila Bociana na e-mailové adrese: bocian@rra.cz.

V Ústí nad Labem, 18. 2. 2014

Příloha: zde

18.02.2014 13:26

Zastupujeme: