Výměnná fóra pro členy klastrů zahájena - projekt Clusters Cord

 

Výměnná fóra pro členy a manažery klastrů zahájena – projekt Clusters Cord

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. (dále jen RRA ÚK) je vedoucím partnerem mezinárodního projektu Clusters Cord, který je realizován v rámci partnerství na území střední Evropy. Jeho prioritou je spolupráce klastrových organizací na mezinárodní úrovni v 5 klíčových oborech.

Hlavní náplní projektu Clusters Cord v roce 2012 bude upevňování spolupráce mezi klastrovými manažery a jejich členy formou pořádání výměnných fór. Cílem je připravit stabilní platformu pro vytvoření mezinárodních klastrů v těchto vybraných odvětvích: ICT, turismus, zdraví, energetika a životní prostředí, potravinářství.

První odvětvové výměnné fórum propojené se studijní návštěvou proběhne 21. a 22. 2. 2012 v Linzi. Ve své spolupráci zde budou pokračovat zástupci z odvětví energetika a životní prostředí a zdraví. Druhé výměnné fórum je plánováno na duben 2012 v Miláně za účasti klastrových manažerů z oboru potravinářství a turismu. Se skupinou z ICT se setkáme v červnu ve Stuttgartu.

Klastroví manažeři měli možnost se poprvé setkat již v rámci říjnové Benchmarkingové konference v Miláně. Kromě odborné části zaměřené na prezentaci výsledků Benchmarkingu klastrových organizací ze střední Evropy a prezentaci dobré praxe, si v průběhu poutavé interaktivní sekce účastníci vyměnili základní informace o svých organizacích, představili své zkušenosti, které by v rámci partnerství mohli nabídnout a jaké by naopak poptávali, společně si navrhli oblasti pro úvodní spolupráci a sestavili si základní konstrukci pracovního plánu na rok 2012. Účastníci ocenili inovativní přístup samotné konference, který přispěl k prvním krokům na cestě k mezinárodní klastrové spolupráci.

Také pozorovatelé projektu měli možnost seznámit se s průběhem projektu a zhodnotit jeho průběh v rámci setkání s pozorovateli, která proběhla ke konci roku 2011. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách projektu.

Čeští klastroví manažeři se stále ještě mohou zapojit do pracovních skupin a navázat tak cennou mezinárodní spolupráci s oborově příbuznými klastry v průběhu výměnných fór. V současné době se nám v rámci partnerství podařilo zainteresovat okolo 30 klastrů ze střední Evropy.

České klastrové organizace se také mohou prezentovat prostřednictvím:

  • Katalogu českých klastrů na www.nca.cz
  • Na mezinárodní úrovni na webových stránkách Evropské klastrové observatoře - www.clusterobservatory.eu nebo www.clustercollaboration.eu
  • Na mezinárodních webových stránkách www.clusterscord.eu

Připravované aktivity projektu v roce 2012 a 2013:

· 21. a 22. 2. 2012 – 1. výměnné fórum v Linzi spojené se studijní návštěvou (účast klastrových manažerů a členů klastru z odvětví zdraví a energetika, životní prostředí)

· duben 2012 - 2. výměnné fórum v Miláně spojené se studijní návštěvou (účast klastrových manažerů a členů klastru z odvětví turismus a potravinářství)

· červen 2012 – 3. výměnné fórum ve Stuttgartu spojené se studijní návštěvou (účast klastrových manažerů a členů klastru z odvětví ICT)

· listopad 2012 – Školení manažerů klastrů v jednotlivých zemích

· konec roku 2012 - Podepsání mezinárodní partnerské smlouvy mezi klastry

· leden/únor 2013 - Závěrečná projektová konference v ČR

· leden/2013 - Ve spolupráci s pozorovateli projektu vytvoření návrhu doporučení pro

klastrovou regionální politiku

 

Více informací o projektu na:

www.clusterscord.eu

Kontakt:

Mgr. Dana Krejsová, RRA ÚK, a.s., Špitálské náměstí 1050/3, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: 475 200 016

 

Projekt je financován z operačního programu Central Europe (www.central2013.eu).


 

16.01.2012 10:00

Zastupujeme: