Výměnná fóra a další připravované aktivity projektu Clusters Cord

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Jak upevňovat spolupráci mezi klastry? Výměnná fóra projektu Clusters Cord mohou být vhodným nástrojem.

Každá spolupráce vyžaduje jako základní pilíř upevňování důvěry mezi zúčastněnými stranami. Na tuto kartu vsadil i projekt Clusters Cord, jehož cílem je podpořit vznik mezinárodního klastru, tzv. metaklastru v oboru ICT, turismu, zdraví, energetiky + životního prostředí a potravinářství.

 

Právě probíhající výměnná fóra mezi klastrovými manažery z partnerských zemí střední Evropy jsou jedním z nástrojů podpory spolupráce regionů a napomáhají ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

 

V rámci dvou výměnných fór v Linzi a v Miláně se setkali klastroví manažeři a členové klastrů z odvětví energetika + životní prostředí, potravinářství a turismus. Společně diskutovali nad klíčovými tématy budoucí spolupráce. V odvětví energetiky a životního prostředí byly vytipovány oblasti společných zájmů, jako jsou výzkum, obnovitelné zdroje, úspory energie při výrobě, aj. Zúčastněné klastry svou počáteční spolupráci budou stavět zejména na provozování společných služeb, které si v průběhu procesu přípravy strategického plánu budou konkrétně specifikovat.

 

Poslední výměnné fórum odvětvových skupin ICT a zdraví proběhne 12. a 13. června 2012 ve městě Stuttgart.

 

Všech pět odvětvových skupin bude mít připraveny své strategické plány na podzim roku 2012. Slavnostní podepsání dohod o spolupráci klastrů na mezinárodní úrovni proběhne 6. února 2013 v rámci závěrečné konference projektu Clusters Cord.

Skupiny jsou stále ještě otevřené pro nové zájemce. Již nyní se do projektu zapojilo okolo 30 klastrů ze střední Evropy. V případě Vašeho zájmu Vám rádi podáme bližší informace.

Více informací o projektu na:

www.clusterscord.eu

Kontakt:

Mgr. Dana Krejsová, krejsova@rra.cz, tel.: 475 200 016

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Špitálské náměstí 1050/3, 400 01 Ústí nad Labem

Pozn.: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. je vedoucím partnerem mezinárodního projektu Clusters Cord, který je realizován v rámci partnerství na území střední Evropy. Jeho prioritou je spolupráce klastrových organizací na mezinárodní úrovni v 5 klíčových oborech.

Projekt je financován v rámci operačního programu Central Europe (www.central2013.eu).

České klastrové organizace se také mohou prezentovat prostřednictvím:

  • Katalogu českých klastrů na www.nca.cz
  • Na mezinárodní úrovni na webových stránkách Evropské klastrové observatoře - www.clusterobservatory.eu nebo www.clustercollaboration.eu
  • Na mezinárodních webových stránkách www.clusterscord.eu

 

Připravované aktivity projektu v roce 2012 a 2013:

· 12. – 13. červen 2012 – 3. výměnné fórum ve Stuttgartu spojené se studijní návštěvou (účast klastrových manažerů a členů klastru z odvětví ICT a zdraví)

· listopad 2012 – Školení manažerů klastrů v jednotlivých zemích

· leden 2013 - Ve spolupráci s pozorovateli projektu vytvoření návrhu doporučení pro klastrovou regionální politiku

· 5. únor 2013 – Závěrečné setkání klastrových manažerů

· 6. únor 2013 – Závěrečná projektová konference v ČR společně se slavnostním podepsáním dohod o spolupráci klastrů na mezinárodní úrovni

 

 

 

 

 

 

Pohled na výrobnu firmy Fronius v Rakousku, která je členem klastru a podniká v oboru energetiky.

Foto: Dana Krejsová

 

10.04.2012 11:50

Zastupujeme: