Projekt RATIO-Výměna zkušeností mezi evropskými regiony ve Španělsku


Výměna zkušeností mezi evropskými regiony ve Španělsku

 

 

Ve dnech 8. a 9. března 2018 se ve španělské Zaragoze uskutečnilo setkání partnerů projektu Interreg Europe RATIO, v rámci něhož byly jako hlavní body programu projednány administrativní záležitosti 4. periody a ukončení fáze 1 projektu a prezentovány zpracované regionální akční plány na posílení inovační kapacity MSP v zapojených regionech EU.

Součástí výměny zkušeností byla studijní cesta do Aragonského technologického institutu (ITAINNOVA), kde byla pro účastníky připravena přednáška o činnosti institutu, zakládaní start-upů, podpoře inovací v Aragonském regionu a účasti instituce v dalších Interreg projektech a dále prezentace praktických zkušeností inovační firmy BIOCURVE s účastí v programu SME Instrument.

Informace o projektu RATIO podpořeného z ERDF prostřednictvím programu Interreg Europe jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/. 

12.03.2018 10:01

Zastupujeme: