Projekt RATIO-Výměna zkušeností mezi evropskými regiony v Polsku

Výměna zkušeností mezi evropskými regiony v Polsku

Za účasti partnerů a stakeholderů z osmi evropských regionů se ve dnech 12. a 13. prosince 2017 uskutečnil workshop projektu RATIO, který organizoval Ústav místní samosprávy a správy regionu Malopolska (FSLD Malopolska Institute of Local Government and Administration). První jednací den byl zahájen v prostorách hostitele krátkou prohlídkou a seznámením s programem,  s následující zajímavou návštěvou v Technologickém parku Kraków ležícím na okraji města, kde byla pro účastníky připravena přednáška o zakládání start-upů a podpoře inovací v Malopolském vojvodství a dále prezentace o vzniku a současné podobě technologického parku, po níž následovala prohlídka vybraných prostor technologického inkubátoru, multilaboratoře filmového průmyslu, datového centra a kolorovacího studia. Dalším bodem programu byla prohlídka kuchyňského inkubátoru v obci Zakrzów cca 40 km od Krakova, prvního svého druhu založeném v Polsku, který vznikl dotovanou přestavbou devastované budovy bývalé školy. Inkubované firmy jsou úspěšné zejména ve výrobě sirupů, džemů a regionálních pochutin, pod používanou obchodní značkou je podporován i obchod (přeprodej) sýrů a medů od jiných dodavatelů z oblasti Malopolska. V inkubátoru kromě výroby a prodeje probíhají školení a jsou zde organizovány různé konfereční a společenské akce menšího charakteru, ke kterým je zároveň poskytován výborný catering. Pozdější odpolední část vyplnily prezentace zástupců partnerských organizací projektu RATIO, které byly zaměřeny na podání informace o stavu tvorby regionálních akčních plánů, o identifikovaných hlavních problémech/bariérách podnikání a navržených způsobech jejich řešení. Zahájená diskuze partnerů byla z časového důvodu přerušena a přesunuta na druhý den.

Druhý den programu byl zahájen rekapitulací realizovaných aktivit projektu ve 3. periodě, včetně informací o podání závěrečné technické a finanční zprávy, a byl nastíněn další postup aktivit projektu ve 4. periodě. Následovala prezentace a diskuze k tvorbě regionálních akčních plánů a byla dokončena související diskuze partnerů z předcházejícího dne o maximálním využití návrhů opatření pro ostatní partnery a politická vedení v regionech. Setkání partnerů ukončilo vzájemné předání informací o navštívených akcích a událostech se zajištěnou prezentací projektu RATIO.

Informace o projektu RATIO podpořeného z ERDF prostřednictvím programu Interreg Europe jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/.


19.12.2017 09:46

Zastupujeme: