Projekt RATIO - Výměna zkušeností mezi evropskými regiony v Irsku


Výměna zkušeností mezi evropskými regiony v Irsku

Ve dnech 3. října až 4. října 2017 se v Irsku uskutečnilo setkání partnerů a stakeholderů z osmi evropských regionů projektu RATIO, které bylo organizováno jedním z partnerů projektu Obchodní komoře se sídlem v Corku (Cork Chamber of Commerce).

První den setkání se uskutečnil ve Skibbereenu na jihozápadě Irska, kde byl partnery představen stav příprav akčních plánů projektu RATIO a byla zde prezentována přednáška o práci místního Local Enterprise Office, dále o práci místního Macroom Enterprise Centre a o podporách, které místním podnikatelům poskytuje Enterprise Ireland. Součástí programu byla návštěva Obchodní komory, datového centra - zařízení poskytujícího rychlé připojení a práci na internetové síti Ludgat Hub, úspěšné inovativní firmy působící v oboru poskytování služeb internetu Spearline a také v úspěšné inovativní firmě West Cork Distillers ve Skibbereenu.

Druhý den návštěva pokračovala v Obchodní komoře v Corku, kde byly projednány otázky a problémy projektu RATIO. Závěrem setkání následovala zajímavá a inspirativní přednáška o aktivitách firmy podporované irským státem k podpoře podnikání. Studijní cesta v Irsku přispěla k utvoření náhledu na další možnosti podpory MSP ve venkovských oblastech.

Informace o projektu RATIO podpořeného z ERDF prostřednictvím programu Interreg Europe jsou k dispozici na https://www.interregeurope.eu/ratio/.

 

 

17.10.2017 10:25

Zastupujeme: