Veletrh o komunitárních programech a financích z EU

Veletrh o komunitárních programech a financích z EU

Ve středu 31. října se uskuteční v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje už šestý ročník Veletrhu komunitárních programů, tedy odborné setkání o tématice financování mezinárodních projektů z fondů Evropské unie. Zájemci se mohou k účasti přihlásit až do 30. října!

Cílem veletrhu v Ústí nad Labem je představit zájemcům o tuto oblast spolupráce v Evropě další možnosti získání finančních zdrojů na jejich projektové záměry, nabídnout kontakt na odborníky, na které se v této oblasti mohou obrátit a poradit jim a na konkrétních příkladech ukázat, jak postupovat při přípravě a realizaci mezinárodních projektů financovaných z komunitárních programů. Předcházejících ročníků, o které byl velký zájem, se zúčastnili představitelé měst a obcí z regionu, zástupci malých a středních podniků, ale také odborníci z univerzit a dalších vysokých škol či z úřadů. Veletrh je určen také zájemcům z neziskových organizací, agentur nebo organizací pracujících s mládeží. Cenné rady zájemcům o dotace na smysluplné programy podají účastníkům odbornici například z ministerstev průmyslu a obchodu a také práce a sociálních věcí, ze společností YMCA (Young Men's Christian Association, tedy křesťanské organizace pro mladé lidi), Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP), Akademie věd ČR, Institutu umění Divadelního ústavu a dalších organizací.

Komunitární programy, kterých existují více než čtyři stovky, nabízejí nové možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU a jsou dostupné všem členským státům. Ústecká konference k dané problematice seznámí zájemce se všemi možnostmi programů a efektivního čerpání evropských peněz.

Organizátory 6. ročníku Veletrhu komunitárních programů je Ústecký kraj a jeho zastoupení v Bruselu a Eurocentrum Ústí nad Labem. Partnery jsou vedle Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. dále Asistenční centrum, a.s. Most, Europe Direct Most a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje.

Jako každým rokem budou i letos na veletrhu přednášky o vybraných komunitárních programech a paralelně také workshop v předsálí konferenčního sálu se stánky s propagačními materiály o prezentovaných programech. U každého stánku budou po celou dobu veletrhu k dispozici odborníci z kontaktních míst v ČR, kteří budou připraveni poskytnout individuální konzultace k  projektovým záměrům. V případě vašeho zájmu o letošní veletrh se, prosím, zaregistrujte do úterý 30. října na emailové adrese: eva.bartunkova@euroskop.cz. Účast na akci je zdarma. Podrobný program veletrhu naleznete zde.

10.10.2012 12:26

Zastupujeme: