VALNÁ HROMADA 2014

VALNÁ HROMADA 2014

Informace zveřejněné před konáním VH

Představenstvo společnosti dle §402, zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., svolává 24. řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. 6. 2014 od 10,00 hodin v sídle společnosti v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, v konferenčním sále, budova A – 2.patro.

POZVÁNKA A PODKLADY NA VALNOU HROMADU

 

26.05.2014 21:40

Zastupujeme: