V Ústeckém kraji je v současné době realizován mezinárodní projekt EMBRACE II

V Ústeckém kraji je v současné době realizován mezinárodní projekt EMBRACE II


Aktualita vydána dne: 22. 01. 2007

V Ústeckém kraji je v současné době realizován mezinárodní projekt EMBRACE II v rámci Iniciativy Společenství Interreg III B CADSES. Je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu EMBRACE II je podpořit rozvoj malých a středních podnikatelů (MSP) umístěných ve znevýhodněných oblastech (venkovských, horských, nebo zaostávajících městských oblastech) a zvyšovat jejich konkurenceschopnost a mezinárodní spolupráci prostřednictvím informační a znalostní společnosti.

Hlavní akce předpokládané projektem jsou dvě:

  • Rozšíření existující úspěšné sítě, vytvořené projektem EMBRACE, o osm nových místních/regionálních styčných bodů a jednou novou službu
  • Ustavení Pilotní observatoře, která bude zjišťovat a kvantifikovat dopady informačních a komunikačních technologií (ICT) na místní/regionální socioekonomický rozvoj, aby se zvýšila informovanost rozhodujících činitelů.

Hlavní očekávané výsledky/dopady projektu jsou:

  • Příspěvek ke zmírnění disparit, které existují ve zúčastněných regionech
  • Posílení spolupráce mezi starými a novými členskými státy, nečlenskými státy a přistupujícími zeměmi
  • Zvýšení konkurenceschopnosti cílových MSP prostřednictvím ICT nástrojů nabízených projektem
  • Zvýšená informovanost organizací podporujících MSP a výkonných orgánů o datech a informacích, které se týkají vlivů ICT na místní/regionální úrovni
  • Formulování cílenějších postupů využívajících informace poskytované orgány Pilotní observatoře MSP

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. je partnerem projektu za Českou republiku, dalšími partnery jsou rozvojové organizace ze zaostávajících regionů v Řecku, Itálii, Slovinsku, Slovensku, Srbsku, Černé hoře a Albánii.

Nahoru>

22.01.2007 00:00

Zastupujeme: