Uživatelé využívají aplikaci dotace téměř 3 roky

Uživatelé využívají aplikaci dotace téměř 3 roky


Aktualita vydána dne: 2. 10. 2006

Aplikace DOTACE uveřejněná na stránkách RRA slouží uživatelům už téměř 3 roky. Za tuto dobu bylo do aplikace zpracováno cca 2500 dotačních titulů a v současné době je pro uživatele k dispozici přes 200 aktuálních výzev vztahujících se na širokou tématickou oblast.

Aplikace „DOTACE“ slouží k získání základních informací o aktuálních dotačních programech v České republice. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter, nebo jsou omezeny jen na určité území (např. programy krajů ČR). Databáze programů je doplňována průběžně a uživatel si ji může podle potřeby prostřednictvím Internetu aktualizovat, aktualizační soubor naleznete zde.

02.10.2006 00:00

Zastupujeme: