Úvod odpadového atlasu

Úvod odpadového atlasu

Úvod odpadového atlasuNa tomto elektronickém informačním zdroji je prezentován Ústecký kraj z nejrůznějších hledisek, které jsou uspořádány v souborech, které na sebe vertikálně i horizontálně navazují. Důraz byl kladen na zaznamenání trendů různých ukazatelů, které kraj charakterizují a které nějakým způsobem souvisí s oblastí odpadového hospodářství.

Základ použitých dat a informací je výstupem Regionálního informačního centra Ústeckého kraje, které je systematicky budováno od r.1996 při Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje,a.s.(RRA ÚK). Bylo využito zejména aktuálních zdrojů z Českého statistického úřadu (r. 2000 a v některých případech r. 2001) a z vlastních šetření, která zahrnují i rok 2002.

Významných zdrojem byla i analytická část Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje (KOH), která byla dále aktualizována v rámci projektu Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje (2002 – 2003), který spolufinancoval Státní fond životního prostředí ČR jako projekt následný po schválení KOH radou Ústeckého kraje dne 26.5.2002.

Soubory jsou představeny ve dvou základních skupinách:

  • v tématické je základní topografie, hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativa, instituce, působící na území kraje a rozvojové dokumenty,
  • v územní obsahuje informace o Ústeckém kraji, jeho okresech (které ukončili svoji činnost) a nově budované struktuře obcí s rozšířenou pravomocí, a městech.

Tento CD ROM vydává, ve spolupráci se Severočeským sdružením obcí (SESO), Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Budovatelů 2830, 434 37 Most, na těchto adresách lze tento cd-rom zdarma získat.

Družicový snímek původní data Š ESA 2000 (distribuováno Eurimage) - vlastník Laboratoř GEOINFORMATIKY UJEP Ústí n. L. - zpracoval M. Šíma (Orbitec Consulting)
Statistika Český statistický úřad, ANOÚK (Asociace neziskových organizací Ústeckého kraje), Občanské sdružení JURTA, UJEP Ústí nad Labem, SESO, CRR ČR, MPSV ČR, ISO - VÚV T.G. Masaryka Praha, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. - vlastní šetření
Hranice CHKO Š2000 Správa CHKO ČR
Fotografie Krajský úřad Ústeckého kraje, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., L. Seiner, S. Štýs, Povodí Ohře, a.s.
Vektorová GIS data Regionální informační centrum Ústeckého kraje, T-Mapy spol. s r.o., ArcData Praha s.r.o., Shocart Zlín s.r.o., Corine 2000, Terplan, a.s., ČGÚ, ČHMÚ, ČÚZAK, Geofond ČR, Laboratoř GEOINFORMATIKY ÚJEP Ústí nad Labem
Aktualizace dat (2002) Zbyněk Tarant
Rastrová GIS data T-Mapy spol. s r.o., Shocart Zlín s.r.o.

Použití materiálů, fotografií a map zde zveřejněných je možné pouze se svolením RRA ÚK a uvedením zdroje.

© 2002 Zdeněk Tarant, Bc., Květa Malá, Dipl. Ing. - Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Budovatelů 2830, 434 37 Most.

Zastupujeme: