Úspěšné čerpaní financí z EU prezentováno ve Španělsku

Úspěšné čerpaní financí z EU prezentováno ve Španělsku


Aktualita vydána dne: 13. 7. 2006

Projekt "Centrum Národního parku České Švýcarsko I" realizovaný městem Krásná Lípa, spolufinancovaný z prostředků Evropské unie (Evropský fond regionálního rozvoje) byl jako jeden ze dvou příkladů úspěšného čerpání finančních prostředků strukturálních fondů v Ústeckém kraji prezentován v rámci mezinárodního workshopu projektu ReRegions, který se uskutečnil ve španělském Oviedu.

(Projekt ReRegions je zaměřen na sociální a ekonomickou regeneraci regionů, podporuje přenos pracovních metod, know-how a dobrých příkladů, které vedou k posilování regionální ekonomiky. Je realizován za přispění rozvojového programu INTERREG IIIC ve vzájemné spolupráci partnerů z České republiky, Španělska, Polska, Řecka, Velké Británie a Německa.)
Projekt je realizován z prostředků Strukturálních fondů EU, státního rozpočtu ČR a města Krásné Lípy.

Krásná Lípa
www.krasnalipa.cz
www.strukturalni-fondy.cz

 

SROPMMRLogo EU

13.07.2006 00:00

Zastupujeme: