Úspěch agentury ve výběrovém řízení pro Úřad práce

Úspěch agentury ve výběrovém řízení pro Úřad práce


Aktualita vydána dne: 30. 10. 2006

RRA ÚK, a.s. uspěla ve výběrovém řízení na realizaci programu "Program na vytvoření pracovních míst pro praktickou přípravu projektových manažer" (dále jen "Program"), jehož zadavatelem je Úřad práce v Ústí nad Labem (dále jen "Zadavatel"). Cílem je připravit účastníky rekvalifikace tak, aby po absolvování rekvalifikačního kurzu a dalších seminářů vypracovali a předložili projekty pro čerpání ze zdrojů EU řešící problematiku svých zaměstnavatelů, aby zvládli řízení projektových prací a zároveň zvládli administraci projektů vč. finančního řízení a nastavení kontrolních mechanizmů.

V rámci programu vytipoval Zadavatel 20 účastníků kurzu, kteří budou po dobu 2 let zaměstnáni v municipální sféře a neziskovém sektoru na pracovní pozici "Projektový manažer". RRA ÚK, a.s. zajišťuje vyškolení účastníků programu. První částí - realizovanou v říjnu 2006 - bylo absolvování vstupního, akreditovaného, 3-týdenního intenzivního rekvalifikačního kurzu "Projektový manažer". Dalšími aktivitami budou pravidelné semináře, exkurze po realizovaných projektech, osobní konzultace a poradenství a v neposlední řadě také HOT linka, kam můžou účastníci programu zavolat a poradit se svými pracovními problémy.

30.10.2006 00:00

Zastupujeme: