Ukončení výzvy - OPVK - Aktuality

Ukončení 2. kolové výzvy k předkládání žádostí GP v oblasti podpory 3.2 GG OP VK


Aktualita vydána dne: 04. 09. 2010

ZS oznamuje, že 2. kolová výzva v oblasti podpory 3.2 byla ukončena. Ke dni 27.8.2010 bylo předloženo 36 žádostí do GP v celkovém požadavku 139 920 235,11 Kč.

Zdroj: Newsletter OP VK pro IPo - Osobní náklady.pdf

04.09.2010 00:00

Zastupujeme: