Ukončení 2. kolové výzvy k předkládání žádostí GP v oblasti podpory 3.2 GG OP VK

Ukončení 2. kolové výzvy k předkládání žádostí GP v oblasti podpory 3.2 GG OP VK


Aktualita vydána dne: 12. 09. 2010

VZOROVÝ výkaz práce

Stručný a informativní návod jak vyplnit výkaz práce.

Jak vyplnit vykaz prace.doc [DOC, 28 kB]
Vzorovy vykaz prace.xls [XLS, 776 kB]

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1655253&p1=176458

Jak správně vyplňovat výkazy práce

Ve výkazech práce není možné uvádět všeobecné aktivity, jako jsou například administrativa, archivace, kopírování, vyřizování korespondence.

Každá uvedená aktivita by měla představovat jednoznačně konkrétní činnost. Neuvádět například pouze tvorba modulů. Je třeba také uvést jakého konkrétního modulu (např. tvorba modulu voda). Výkazy práce, ve kterých nebude podrobně rozepsána pracovní činnost, budou vráceny k přepracování.

Služební cesty: do výkazu práce se uvede zkratka SC a za pomlčku se uvede místo a účel služební cesty.

V případě, že služební cesta netrvá celou pracovní dobu, tak je ještě nutné uvést činnosti, které pracovník vykonává po zbytek pracovní doby.

Pokud je do výkazu práce uváděna komunikace (např. emailová či telefonická), je také nutné specifikovat, s kým byla vedena a jak dlouho.

V případě, že jsou semináře, workshopy, porady, pracovní schůzky a účastní se jich i pracovníci projektu, musejí tyto činnosti uvést všichni členové realizačního týmu ve výkazech práce. Pokud nejsou jednotlivé akce dokladované v MZ, do výkazu práce se podrobně specifikuje téma a předmět těchto akcí (dokumenty nejsou zpravidla dokládány u akcí, kdy je člen realizačního týmu pozván jiným organizátorem k propagaci projektu či poskytování informací o činnostech a výstupech projektu a atd.).

Vyplněné činnosti ve výkazech práce musí odpovídat realitě. Časová dotace jednotlivých činností musí také odpovídat realitě.

Výkazy práce není možné kopírovat z jednoho měsíce do dalšího měsíce. Také není možné, aby více pracovníků mělo stejné výkazy práce.

Ve výkazu práce nesmí být pouze jediná aktivita (nebo několik aktivit) celý měsíc se opakující.

Vykazované aktivity musejí být v souladu s pracovní náplní zaměstnance.

Pokud člen realizačního týmu čerpá dovolenou, uvede do aktivit ve výkazu práce dovolená a počet hodin nevyplňuje. Počet hodin s termíny čerpání dovolené se uvádí v části Dovolená.

V případě, že zaměstnanec je v pracovní neschopnosti, uvede do aktivit informaci, že je v pracovní neschopnosti. Počet hodin se opět nevyplňuje. Termín placené pracovní neschopnosti a počet hodin se vyplňuje v části Placená pracovní neschopnost hrazená zaměstnavatelem.

Tabulku v Excelu je možné dle potřeby rozšiřovat. Výkaz práce nemusí být pouze na jednu stránku.

Činnosti patřící do nepřímých nákladů nelze uvádět do výkazu práce.

Do výkazu práce uvádějte pouze všeobecně známé zkratky (například): MZ =monitorovací zpráva
SC = služební cesta
CS = cílová skupina
KA = klíčová aktivita
ZŘ = zadávací řízení
VZ = veřejná zakázka
MI = monitorovací indikátory

Příloha: Vzorový výkaz práce (výkaz práce je vyplněn pouze orientačně, každý pracovník jej vyplní podle své pracovní náplně).

Pokud je u jednotlivých buněk vpravo nahoře červený trojúhelník, tak je vložena nápověda. Umístěním kurzoru na tento symbol se nápověda zobrazí.

Nahoru>

12.09.2010 00:00

Zastupujeme: