Tisková zpráva

Tisková zpráva

Dne 1. 3. 2017 se v Ústí nad Labem sešli zástupci institucí zainteresovaných na rozvoji malého a středního podnikání v Ústeckém kraji ke druhé schůzi k projektu RATIO – Regional Actions To Innovate Operational Programmes. Schůzku zorganizovala Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která je partnerem projektu v mezinárodním konsorciu. Projekt je společně realizován v 8 zemích EU v rámci programu Interreg Europe. Přítomní zástupci se seznámili se stavem projektu, který je zaměřen na rozvoj podpory inovací u malých a středních firem sídlících ve venkovských oblastech. Byli informováni o provedeném průzkumu mezi MSP Ústeckého kraje a osvědčených praxích v jiných regionech EU. Cílem je přenést mezi regiony EU osvědčené postupy podpory rozvoje inovačního podnikání malých a středních podniků prostřednictvím úpravy rozvojových a operačních programů. Podrobnější informace o projektu jsou na http://www.interregeurope.eu/ratio/, nebo je získáte na adrese bocian@rra.cz

27.03.2017 14:37

Zastupujeme: