Tisková zpráva - projekt TalkNET

Budoucnost dopravy a logistiky ve střední Evropě:

velký úspěch mezinárodní závěrečné konference TalkNET

Dnes se konala mezinárodní závěrečná konference TalkNET, na níž pokračovala diskuse o cíli tohoto EU projektu, zaměřeného na optimalizaci koordinace mezi zúčastněnými subjekty nákladní dopravy ve střední Evropě.

Online akce, která byla podpořena Úřadem pro přístavy Severního Jadranu - Benátky a Chioggia jako hlavního partnera projektu, zaregistrovala přes 130 účastníků z úřadů, zúčastněných subjektů a odborníků z oblasti logistiky.

Na konferenci vystoupili mezinárodní přednášející v diskusi o ekologicky inovativních a multimodálních řešeních pro nákladní dopravu.

Benátky (Itálie), 16. července 2020 - Více než 130 účastníků z řad zástupců institucí, zainteresovaných stran a odborníků z oblasti dopravy a logistiky se dnes zúčastnilo online mezinárodní závěrečné konference TalkNET, kterou organizoval Úřad pro přístavy Severního Jadranu - Přístavy v Benátkách a Chioggia, Itálie. Cílem akce, které se zúčastnilo 13 mezinárodních přednášejících, bylo pokračovat v diskusi o budoucnosti dopravy a logistiky ve střední Evropě a využít poznatky a výsledky projektu TalkNET.

Za 3 roky bylo vyvinuto více než 40 studií, 5 znalostních nástrojů, 9 akčních plánů, 11 pilotních akcí a 2 vzdělávací činnosti s cílem rozvíjet odborné kompetence schopné podpory udržitelných investic do optimalizace multimodálních uzlů a ekologických inovací. Relevantní výsledky byly dosaženy také díky nadnárodnímu přístupu a silnému zapojení zúčastněných subjektů zajišťujících významný dopad, který přispěje k řešení otázky udržitelné nákladní dopravy ve střední Evropě v rámci Evropské zelené dohody.

Na konferenci přednesl hlavní projev pan Michele Acciaro, profesor námořní logistiky na Kühne Logistics University, o pokroku, výzvách a politických opatřeních pro udržitelné globální dodavatelské řetězce v Evropě. Ve dvou rozhovorech diskutovali mezinárodní řečníci o současném stavu ekologicky inovativních řešení přeprav, včetně trhu s LNG a udržitelných způsobech přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici s implementací multimodálních řešení.

Partnerskou institucí projektu z České republiky je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., která v rámci projektu spolupracovala s firmami ČD-DUSS Terminál, a.s., České přístavy a.s., Bohemiakombi, spol. s r.o. a dalšími.

Síť zúčastněných stran TalkNET - Transport and Logistics Network je projekt spolupráce pro multimodální ekologickou nákladní dopravu ve střední Evropě, do níž bylo zapojeno 15 partnerů z přístavů, provozovatelů intermodální silniční dopravy a železniční dopravy, multimodálních dopravních a logistických center a regionálních orgánů z 8 různých evropských zemí.

Program TalkNET, který byl spolufinancován z programu EU INTERREG CENTRAL EUROPE 2014–2020 s celkovým rozpočtem 2,5 milionu EUR, se zaměřil na posílení efektivity logistických uzlů, jejich propojení s vnitrozemím a související logistické služby, jakož i na nasazení alternativních paliv a energeticky účinných řešení schopných dosáhnout nízkouhlíkových cílů EU.

O projektu TalkNET:

http://www.interreg-central.eu/TalkNET

Facebook (@TalkNETproject)

Twitter (@TalkNETproject)

LinkedIn (@TalkNETproject)

YouTube (@TalkNET Project)

kontakt: Ing. Bohumil Bocian, RRA ÚK bocian@rra.cz


16.07.2020 13:35

Zastupujeme: