TalkNET

Zahájení projektu TalkNET

Ve dnech 6. a 7. července 2017 se v italských Benátkách sešlo 15 partnerů ze zemí střední Evropy, aby zahájili realizaci projektu „Transport and Logistics Stakeholders Network“ (TalkNET). Projekt je realizován v rámci programu Interreg Central Europe a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Za Ústecký kraj je účastníkem projektu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. jako jeden z projektových partnerů.

Hlavním cílem projektu je zlepšit a posílit koordinaci zainteresovaných institucí nákladní dopravy ve střední Evropě s cílem podpořit integraci přístavů a vnitrozemských terminálů a provozovatelů dopravy, rozšířit jejich spolupráci a podpořit rozvoj multimodálních logistických uzlů šetrných k životnímu prostředí.

Projekt spočívá v realizaci nadnárodních opatření ke zlepšení přepravy nákladů a posílení řízení dopravních infrastruktur a efektivnosti logistického řetězce. Projekt pozitivně prospívá konkurenceschopnosti nákladní dopravy a podporuje veřejné subjekty v rozhodovacím procesu. Stanovených výsledků bude dosaženo prostřednictvím vývoje a implementace společných znalostních nástrojů, pilotních akcí a školením na podporu investování do efektivity správy terminálů, nových intermodálních služeb, přepravy nákladů na poslední míli a zaváděním využívání alternativních paliv a řešením energetické účinnosti v provozu terminálů a dopravě.

O průběhu projektu a jeho výsledcích bude veřejnost postupně informována.NEWSLETTER 01

 

19.09.2017 13:11

Zastupujeme: