Stop diskriminaci

Stop diskriminaci


Aktualita vydána dne: 31. 1. 2006

ESF EQUALZabezpečení rovných práv a příležitostí pro ženy a muže je v EU důležitou součástí všech rozvojových dokumentů. Přes deklarované rovné příležitosti žen však existuje diskriminace v souvislosti s přežívajícím celospolečenským stereotypem role ženy. Projekt SUPORT, spolufinancovaný z prostředků EU a rozpočtu ČR na území Ústeckého kraje, se zabývá podporou vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let.

Projekt hledá cestu k řešení jednoho z handicapů žen, které se v určitém období svého života věnují výchově dětí a rodině, a na rozdíl od mužů přitom na několik let ustrne jejich kariérní růst. Současnou realitou je i nezájem zaměstnavatelů o osoby pečující o děti, čili dítě se vlastně stává překážkou pro získání zaměstnání. Předkladatel projektu Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se svými partnery - Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokou školou finanční a správní, Obchodní akademií v Chomutově, městy Chomutov a Most, OHK v Chomutově a v Mostě, Asistou, s.r.o., Krušnohorským centrem pro rodinu a sociální péči o.s., Oblastní charitou Most, občanským sdružením Mania o.s., Občanským sdružením Rodiče a děti Kadaně, Úřady práce v Mostě a Chomutově, navrhli řešení, které se v současné době v praxi zkouší. Projekt nabízí možnost vzdělávání formou modulových kurzů v oblasti jazykové přípravy, informačních a komunikačních technologií, administrativy, účetnictví a přípravy na podnikání ve vzdělávacích centrech, které standardně realizují středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. V rodinných centrech je účastnicím poskytován informační servis, prováděna všeobecná část vzdělávání a organizováno jejich setkávání.

Po důkladné přípravě byla zahájena na OA v Chomutově významná praktická část projektu - pilotní ověřování vyučování skupiny žen připravujících se na bakalářské vzdělání - dne 10. 12. 2005 a skupiny připravující se na středoškolské vzdělání - dne 8. 12. 2005. Vyučování bylo zahájeno v počtu 17 žen připravujících se na bakalářské studium a 20 žen připravujících se na středoškolské vzdělání ekonomického směru. Nezbývá, než popřát ženám, které se do projektu aktivně zapojily, úspěšné studium a realizátorům projektu jeho dobré výsledky, které umožní zavést takto vytvořený model systémové podpory vzdělávání a reintegrace na trh práce znevýhodněné skupiny žen pečujících o děti do 15 let do každodenní praxe.

31.01.2006 00:00

Zastupujeme: