Základní údaje

Základní údaje

Základní údaje

Obchodní jméno

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Právní forma

Akciová společnost

Sídlo

Ústí nad Labem, Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 02

Expozitura

Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 37

Spojení

Tel.: 417 633 240, Fax: 476 706 331, E-mail: rra(a)rra.cz

Internetové stránky

http://www.rra.cz

Datum a místo registrace

2.5.1994 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.B, vložka 557

Identifikační čísla

IČO - 60279524, DIČ - CZ60279524

Základní kapitál

2 000 000,- Kč

Vlastní kapitál

9 227 000,- Kč k 31.12.2019

Bankovní spojení

ČSOB, a.s., pobočka Most, č. účtu 615211963 / 0300

 

Představenstvo RRA ÚK

Předseda PŘ

Mgr. Zbyněk Pěnka

Místopředseda PŘ

Mgr. Marek Drtil

Člen PŘ

Ing. Jaroslav Dubský

Člen PŘ

Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Člen PŘ

Pavel Vodseďálek

Dozorčí rada RRA ÚK

Předseda DR

Vlastimil Waic

Místopředseda DR

Zbyněk Svoboda

Člen DR

Marie Štáfková

Člen DR

Ing. Ladislav Drlý

Člen DR

Tereza Hyťhová

Člen DR

Ing. Tomáš Vávra

Nahoru>

Zastupujeme: