Spuštění webových stránek Clusters Cord

 

Spuštění webových stránek Clusters Cord

Aktualita vydána dne: 01. 06. 2011

Vážení pozorovatelé a zástupci klastrových organizací, 

Rádi bychom vás touto cestou informovali o nových webových stránkách projektu Clusters Cord. Za podpory a spolupráce všech partnerů byly oficiálně spuštěny dne 25. 5. 2011 na internetové adrese: www.clusterscord.eu . Webové stránky jsou rozděleny na dvě hlavní části, a to pro návštěvníky a pro partnery projektu. V sekci spolupracujících klastrů (Cooperative clusters) jsou uvedeny klastrové organizace z jednotlivých partnerských zemí. Klastrové organizace se zde mohou zdarma prezentovat. V následujících měsících budou postupně doplněny všechny záložky a dokumenty, které budou k dispozici široké veřejnosti zabývající se otázkami klastrů. Pravidelně vás budeme informovat o projektu prostřednictvím newsletteru, který vám bude v případě zájmu zasílán na vaši emailovou adresu nebo je možné si jej stáhnout na webových stránkách projektu. 

Pozorovatelům projektu nabízíme možnost se zdarma prezentovat na našich webových stránkách. V případě zájmu o propagaci pozorovatele a vaší klastrové organizace, nás prosím kontaktujte na adrese: 

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
Odbor managementu projektů
Mgr Petra Mašková
maskova@rra.cz
Tel: 417 633 240 

Dne 22. 6. 2011 se bude konat v Piešťanech v Park hotelu interní projektové setkání. Hlavním tématem bude diskuze o výsledcích Benchmarkingové studie a následná příprava Benchmarkingové konference v Miláně. 

Bližší informace o chystané akci v Miláně vám zašleme po projektovém setkání v Piešťanech. 

Děkujeme vám za dosavadní spolupráci a těšíme se na brzké shledání s vámi. 

Za projektový tým
Mgr. Petra Mašková 

Těšíme se na setkání či budoucí spolupráci s Vámi!
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Central Europe.

 

 

01.06.2011 13:44

Zastupujeme: