Spolupráce s Městem Aš

Spolupráce s Městem Aš

Odbor management projektů RRA ÚK, a.s. dlouhodobě spolupracuje s Městem Aš, a to při zpracování žádostí a následného managementu:

  • Operačního programu životního prostředí;
  • Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
  • Cíle III Interreg III A (Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko).

RRA ÚK, a.s. vykonává pro město management projektů a expertní poradenskou činnost.

Dosavadní spolupráce s RRA ÚK přineslo městu Aš získání dotačních prostředků pro 6 projektů v celkovém objemu cca 170 mil. Kč.

06.02.2011 15:36

Zastupujeme: