Setkání klastrových manažerů z oboru ICT - Stuttgart, 12.-13.6.2012

 

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

 

Setkání klastrových manažerů z oboru ICT - Stuttgart, 12.-13.6.2012

Setkání klastrových manažerů z oboru ICT proběhne již příští týden ve dnech
12. a 13. 6. ve Stuttgartu. Předmětem setkání bude jednak studijní cesta pro klastrové manažery, jednak diskuse nad strategickým plánem vznikajícího ICT metaklastru. Sejdou se zde zástupci klastrů z České republiky, Polska, Německa
a Maďarska. Více informací o projektu naleznete na www.clusterscord.eu nebo na www.rra.cz v sekci Projekty.

 

Mgr. Dana Krejsová, krejsova@rra.cz

06.06.2012 14:17

Zastupujeme: