Šance pro každého

Projekt Šance pro každého

Projekt reaguje na problémy sociálního vyloučení ve městě Dubí a jejich příčiny. Projekt je postaven na ucelené koncepci, která vznikla společně s Agenturou pro sociální začleňování. Díky projektu je naplňován Strategický plán sociálního začleňování. Projekt zahrnuje celkem šest klíčových aktivit, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost, izolaci obyvatel města Dubí a „vyvést je“ z pasti sociálního vyloučení. Projekt naplňuje cíl Operačního programu Zaměstnanost: „Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce“. Více informací naleznete zde.


Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. je realizátorem klíčové aktivity- Case management

Kontaktní osoba: Mgr. Karolina Wankovská, DiS, tajemnice odborného kolegia,

05.09.2018 09:34

Zastupujeme: