Šance pro dlouhodobě nezaměstnané ženy Chomutovska

Šance pro dlouhodobě nezaměstnané ženy Chomutovska


Aktualita vydána dne: 10. 2. 2006

Míra nezaměstnanosti v Chomutovském regionu stále ještě dosahuje vysokých hodnot. Nemalé finanční prostředky jsou poskytovány na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti. Jedná se o opatření, která pomohou nezaměstnaným lidem ke zvýšení kvalifikace a tedy i získání místa. Díky finančním prostředkům z programu Phare OP RLZ 2003 dostaly zajímavou příležitost i ženy z Chomutovska. Byly totiž vybrány do neobvyklého rekvalifikačního kurzu Perspektiva 2004 - práce v parcích a zahradách. Kurz se nezaměřuje pouze na to, předat dovednosti a znalosti v daném oboru, ale také sleduje velmi významné psychologické a sociální problémy kolektivu účastníků projektu. Všechny ženy jsou dlouhodobě nezaměstnané a kurz jim přináší novou vizi do budoucna. Smyslem je i pozvednout jejich sebevědomí. Účastnice jsou v péči odborných pracovníků vzdělávacích institucí, zejména Odborného učiliště a Praktické školy Jirkov a společnosti Asista, s. r. o. Předkladatelem projektu je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s. Dalšími partnery jsou podnikatelé v oboru sadovnictví a zahradnictví. Nemalý podíl na projektu má i Úřad práce v Chomutově.

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace osob, jakožto nosného potenciálu rozvoje ve strukturálně postiženém regionu.

Netradičním pojetím rekvalifikačního kurzu je jeho zaměření na různorodost specifických potřeb jeho účastníků. Kurz je určený pro muže i ženy. Zájem však projevily pouze ženy, i přesto projekt naplňuje své cíle. Obor, ve kterém ženy získávají kvalifikaci, je zvolen záměrně. Smyslem je "podpořit" zaměstnanost v jiné než průmyslové sféře, která je pro region severních Čech tolik charakteristická a která souvisí se vztahem k přírodě a krajině.

Kurz zahrnuje i praxi u zahradnických firem. Účastnicím jsou zprostředkovány dovednosti ze skutečného pracoviště. Pro zvýšení šancí najít zaměstnání se v dosavadní praxi osvědčuje kontakt mezi konkrétním účastníkem kurzu a potenciálním zaměstnavatelem. Účastnice projektu mají k dispozici služby odborných poradců. Školí se v oboru zahradnictví, ošetřování rostlin, aranžování květin, sadovnictví, botaniky a ekologie atd. Nezapomíná se ani na rozvoj klíčových dovedností, k nimž patří i práce s moderní výpočetní technikou.

Projekt je realizován od července 2005 a končí v dubnu 2006. Do kurzu bylo přijato 18 žen. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou.

Projekt je plně hrazen z Phare 2003 RLZ. Výše přidělené dotace dosahuje 64 213 EUR. Z projektu jsou financovány náklady spojené s aktivitami projektu (vzdělávání, poradenství, pracovní a ochranné pomůcky), je kryta část nákladů účastníků (cestovné a stravné), technické zabezpečení realizace a pořízení vybavení nutného ke kurzu.

Libor Kudrna

Technická zpráva 1
Technická zpráva 2

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Logo EU Phare CZ

10.02.2006 00:00

Zastupujeme: