Rumunští státní úředníci sbírají zkušenosti v ČR

Rumunští státní úředníci sbírají zkušenosti v ČR


Aktualita vydána dne: 13. 7. 2006

V uplynulém týdnu se v rámci studijní cesty rumunských státních úředníků, kteří se po vstupu Rumunska do EU budou podílet na implementaci programů strukturálních fondů, uskutečnila v Krásné Lípě prezentace jednoho z pilotních projektů Společného regionálního operačního programu "Centrum Národního parku České Švýcarsko I".

S podrobnými informacemi o uskutečňovaném projektovém záměru seznámil hosty starosta města Ing. Zbyněk Linhart. Přiblíženy byly i ty části projektu, jejichž realizace proběhne až ve 3. až 6. etapě - Köglerova naučná stezka Krásnolipskem a Integrovaný komunikační systém města. Účastníci exkurze nejprve navštívili Sportovní areál Českého Švýcarska, v němž jsou právě dokončovány práce na deset metrů vysoké horolezecké stěně, dětské lanovce, altánu a rekonstrukci tělocvičny, venkovní víceúčelové sportoviště s nafukovací sportovní halou je již v provozu. Dále shlédli novostavbu budovaného Infocentra Českého Švýcarska a budovu rekonstruovaného Střediska služeb.

Nejčastější dotazy se týkaly problémů, které se vyskytly v průběhu přípravy projektu a aktuálně při koordinaci jeho realizace, a také součinnosti města se Správou Národního parku České Švýcarsko. Diskuze přinesla cenné zkušenosti pro budoucí nastavení podmínek pro poskytování prostředků ze strukturálních fondů v Rumunsku.

Projekt "Centrum Národního parku České Švýcarsko I" je spolufinancován ze 75 procent z dotačních zdrojů Evropské unie (Evropský regionální rozvojový fond) a z 15 procent ze státního rozpočtu, celkové náklady přesahují 163 milionů Kč. Jeho stěžejním cílem je na základě rozvoje cestovního ruchu v regionu iniciovat navazující podnikatelské aktivity a přispět tak ke snížení vysoké míry nezaměstnanosti.

www.strukturalni-fondy.cz

 

SROPMMRLogo EU

13.07.2006 00:00

Zastupujeme: