ROZVOJ West Bohemia

 

ROZVOJ West Bohemia

Dnem 1. března 2012 byl zahájen nový projekt s názvem ROZVOJ West Bohemia – rozvoj partnerství v územní působnosti Ústeckého, Plzeňského a Karlovarského kraje. Předkladatelem projektu je Vysoká škola finanční a správní. Na projektu se podílí dalších šest partnerů: Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, SOFO Group a.s., Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s., Karlovarská agentura rozvoje podnikání a Technologický park Chomutov, o.p.s.

Jedním z hlavních přínosů bude zapojení 175 studentů vysokých a vyšších odborných škol do pracovních a odborných stáží.

Cílem projektu je vytvoření sítě spolupracujících institucí v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, která by měla vést k propojení podnikatelů jako zástupců zaměstnavatelů se vzdělávacími, výzkumnými a vývojovými organizacemi schopnými vytvářet a posléze implementovat nástroje a aktivity vedoucí ke zvýšení uplatnitelnosti studentů VŠ a VOŠ na daných regionálních trzích práce. Klíčovými obory uplatnění jsou zejména služby či výrobky s vyšší přidanou hodnotou. V návaznosti na hlavní cíl projektu pak vzniknou i analýzy klastrového potenciálu v příslušných regionech, které umožní další prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů a dalších institucí v oblasti inovací výrobků a výrobních postupů.

Přínosem projektu pro cílovou skupinu studentů VŠ a VOŠ bude především možnost získat pracovní praxi již v průběhu studia, což povede k jejich snadnějšímu zapojení do pracovního procesu po ukončení studia. Zapojení akademické komunity rozšíří možnosti vzniklé sítě spolupracujících institucí z hlediska spolupráce na dalších společných rozvojových projektech.

Tento projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Bližší informace o projektu získáte u koordinátorky projektu:

Mgr. Jana Štollová

e-mail: jana.stollova@vsfs.cz

Tel.: 724 886 573

Pro tento projekt hledáme vhodné firmy z Ústeckého kraje, které mají zájem poskytnout ve svých prostorách pracovní a odborné stáže studentům VŠ nebo VOŠ. Veškeré náklady spojené s realizací stáže budou hrazeny z prostředků projektu.

Bližší informace o stážích získáte u koordinátora projektu v rámci Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. na e-mailu: bocian@rra.cz,

Tel.: 604 231 742

 

19.03.2012 13:57

Zastupujeme: