Rozvoj Ústeckého kraje

Rozvoj Ústeckého kraje


Aktualita vydána dne: 27. 1. 2006

Odborná skupina k inovačnímu podnikání v Ústeckém kraji

Odborná skupina na podporu inovačního podnikání v Ústeckém kraji byla založena v dubnu r. 2004 na základě společné iniciativy Asociace inovačního podnikání České republiky (AIP ČR) a České asociace rozvojových agentur (ČARA), jejíž zakládajícím členem je Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje (RRA ÚK). Jedná se o zájmové sdružení zástupců odborných organizací, působících ve veřejné a soukromé sféře, kteří jsou aktivně zapojeni do procesu rozvoje inovačního potenciálu a konkurenceschopnosti průmyslu, zemědělství, služeb a veřejné správy.

AIP ČR Skupinu složenou ze zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje, výzkumných ústavů anorganické chemie z Ústí nad Labem, rostlinné výroby z Chomutova a hnědého uhlí z Mostu, krajské hospodářské komory a krajské agrární komory, podnikatelského a inovačního centra z Mostu, poradenského a informačního centra z Teplic a dvou zástupců Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem, koordinuje regionální zástupce AIP ČR při RRA ÚK Ing. Tomáš Tuček. Skupina je otevřeným společenstvím, které uvítá každého zájemce o tuto tématiku.

Za dobu své působnosti se odborná skupina sešla celkem čtyřikrát. Zabývala se otázkami Národní inovační politiky ČR, analýzou inovačního potenciálu kraje a přijímala a dále přenášela informace z centrály v Praze a uvnitř si vyměňovala vzájemně zkušenosti o inovačních záměrech, setkáních, publikacích, výstavách, školeních a nově se tvořících firemních uskupeních, tzv. klastrech. Všichni se seznámili s mezinárodním projektem, s názvem "Inovační iniciativa 3 zemí (3-CIP), do kterého je zapojen Ústecký kraj a další organizace. Jeho hlavním cílem je zvýšit informovanost o moderních metodách práce a technologiích v 8 vybraných oborech. Náš kraj je gestorem dvou odvětví, ve kterých působí dodavatelé pro automobilový průmysl a výrobci chemických produktů.

Expertní skupina se podílela na vzniku dvou dokumentů - Regionální inovační strategie Ústeckého kraje a Koncepce vědy a výzkumu pro Ústecký kraj. V návaznosti na posledně jmenovaný dokument byla v květnu 2005 založena Rada pro vědu, vývoj, výzkum a inovace, která se stala poradním orgánem Rady Ústeckého kraje.

Cílem pro r. 2006 je dosažení většího oborového zaměření, tzn. napojení se na profesní sdružení a na výrazné reprezentanty v jednotlivých oborech, propagaci dobrých příkladů a zvýšení povědomí o celostátních organizacích působících v systému inovačního podnikání, jako jsou např. Společnost vědeckotechnických parků, Asociace výzkumných organizací, Asociace pro mládež, vědu a techniku, Česká asociace pro obnovitelné energie, Česká společnost pro nové materiály a technologie apod. V plánu aktivit je rovněž výpomoc při naplňování rubriky "Regiony ČR" v časopisu Inovační podnikání & transfer technologií a podpora při šíření databáze Technologický profil ČR (www.techprofil.cz). Odborná skupina rovněž nabídne svůj potenciál nově vzniklé krajské Radě pro vědu, vývoj, výzkum a inovace.

27.01.2006 00:00

Zastupujeme: