Řízení projektu "Svatostánek Českého vinařství"

 

Svatostánek českého vinařství v Litoměřicích

RRA ÚK bude po dobu následujících dvou let zajišťovat pro město Litoměřice poradenské služby spojené s řízením, administrací a vyúčtováním dotace pro projekt Svatostánek Českého vinařství, kterému byla v listopadu tohoto roku přidělena dotace ve výši cca 140 mil. Kč.

Cílem projektu je rekonstrukce gotického hradu v Litoměřicích a jeho využití pro potřeby turistického ruchu. Vznikne multifunkční objekt, který bude navazovat na tradici pěstování vinné révy a výroby vína na Litoměřicku.

Rekonstruovaná historická budova nabídne výstavní plochy s expozicí vinařství, sál pro pořádání kulturních akcí, stylovou restauraci, regionální informační centrum a řadu dalších atraktivních prostor. V budoucnu bude Svatostánek českého vinařství základním prvkem celkového rozvoje vinařské turistiky v tomto zajímavém regionu.

06.02.2011 13:05

Zastupujeme: