RIS spuštěn

RIS spuštěn


Aktualita vydána dne: 17. 2. 2006

Široké veřejnosti byl zpřístupněn informační systém o našem Ústeckém kraji - Regionální informační servis Ústeckého kraje (zkráceně RIS), na internetu má adresu http://usti.risy.cz (pozor není tam obvyklé WWW). RIS je jedinečný svým rozsahem, svým zaměřením a hlavně tím, že je finančně zajištěna jeho aktualizace. Regionální informační servis Ústeckého kraje je zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby nejširší veřejnosti i specifických uživatelů. RIS provozuje Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s (RRA UK) a Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s Ústeckým krajem.

RIS je zaměřen zejména na:

  • nejširší veřejnost i specifické uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech uvažovaného projektu (územní dopad rozvojového záměru)
  • prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření v oblastech, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ
  • prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR
  • provázanou prezentaci informací z hlediska členění územního i tématického
  • využití dynamických výstupů z mapového serveru

RIS je provozován ve spolupráci s EuroInfoCentrem, které zabezpečuje informace o podpoře podnikání a nabídku podnikatelských příležitostí v zemích EU.

Nedílnou součástí RIS jsou i texty rozvojových dokumentů souvisejících s příslušným územím jak na úrovni ČR (včetně krajů i regionů), tak i na úrovni požadované EU. Toto jsou všechno nenahraditelné informace pro zpracovatele žádostí do Strukturálních fondů EU, které stále trpí malým zájmem žadatelů a jejich čerpání stále není v plánovaném rozsahu. Pro přípravu žádostí do dotačních programů má RIS ještě další zdroje informací.

Zejména je to přehled o dotačních programech, kde po zadání výběrového kritéria je možno získat přehled dotačních programů, které se nějakým způsobem týkají možnosti financování Vašeho projektu. Samozřejmě žádný stroj nenahradí člověka, ale my lidé máme rádi, když nám ty stroje pomohou, aby bylo z čeho vybírat.

Mimořádným informačním prvkem je mapový server, který integruje tématické vrstvy získané vlastním sběrem, letecké snímky i základní topografii okolních států (data SABE), tím je tento mapový server mimořádný. Jeho podrobnost je taková, že vhodným zobrazením můžete zjistit zda ještě v obýváku nezapomněli zavřít okno. Skutečné rozlišení tohoto mapového serveru je takové. Samozřejmě při tomto zobrazení už to není mapa, ale letecké snímky, ale ty jsou opravdu podrobné. Ta podrobnost si přímo říká, aby do tohoto obrázku bylo zakresleno místo realizace Vašeho projektu, to je opět důvod, proč je dobré využívat RIS při přípravě žádosti o tolik slibované a očekávané EURA.

17.02.2006 00:00

Zastupujeme: