RIS 2007

RIS 2007

RRA ÚK i letos spolupracuje s CRR na aktualizaci datové základny Regionálního informačního servisu (RIS) www.risy.cz

RIS je provozován ve všech krajích ČR ve standardní struktuře, která uživateli poskytuje snadný přístup ke specifickým informacím pro kterékoliv území v ČR. Nedílnou součástí RIS jsou i texty rozvojových dokumentů souvisejících s příslušným územím jak na úrovni ČR (včetně krajů i regionů), tak i na úrovni požadované EU. Mimořádným informačním prvkem je mapový server, který integruje tématické vrstvy získané vlastním sběrem, letecké snímky i základní topografii okolních států (data SABE).

RIS je zaměřen zejména na:

  • nejširší veřejnost i specifické uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech uvažovaného projektu (územní dopad rozvojového záměru)
  • prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření v oblastech, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ
  • prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR
  • provázanou prezentaci informací z hlediska členění územního i tématického
  • využití dynamických výstupů z mapového serveru
  • využití datové provázanosti s IRIS

18.05.2007 00:00

Zastupujeme: