RIC

RIC

Regionální Informační Centrum ÚK


Regionální informační centrum Ústeckého kraje (RIC ÚK) je budováno od roku 1995. Základ tvoří geografický informační systém, který umožňuje přehledné grafické zobrazení dat a informací o tomto území. Strategickým cílem je informační podpora rozhodovacích procesů.

Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje (Usnesení č. 42/20/2001) je RRA ÚK pověřena provozováním Regionálního informačního systému (RIS), který buduje Centrum pro regionální rozvoj jako celostátní informační síť ve všech krajích ČR.

Typické příklady činnosti

 • zpracování tématicky zaměřených databází a přehledů dle nabídky
 • analýzy vlivu projektu na území prostřednictvím geografického informačního systému v území celého kraje i ČR
 • analýzy a tématické vyhodnocení existujících ekonomických subjektů na území celého kraje dle požadavků zákazníka, zejména:
  • cizí a společný kapitál
  • právní formy subjektů
  • velikost dle kategorie počtu zaměstnanců
  • skupiny či jednotlivé kategorie dle OKEČ (oborová klasifikace ekonomických činností)
  • a jiné
To vše v prostředí geografického informačního systému, tzn. ve vztahu k území a jeho základním topografickým prvkům, což lze s výhodou využít pro analýzu bariér či přirozených výhod místa pro realizaci projektu, např.:
 • přítomnost chráněných krajinných oblastí
 • okolní dopravní infrastruktura
 • nezaměstnanost v okolí
 • administrativní příslušnost (finanční úřad, stavební úřad, členství obce v mikroregionu apod.)
 • kvalita životního prostředí
 • sociodemografická situace okolí místa realizace
Zastupujeme: