ReNewTown (www.renewtown.eu)

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

 

Jak zatraktivnit stará panelová sídliště? Odpověď najdete s ReNewTown.

www.renewtown.eu

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s (RRA ÚK) se zapojila do dalšího mezinárodního projektu, který si klade za cíl posílit rovnoměrný rozvoj měst v bývalých socialistických zemích prostřednictvím snižování disparit mezi městskými částmi, které byly vybudovány za socialistické éry.

Projekt se prezentuje pod zkratkou ReNewTown (Nové post socialistické město: konkurenceschopné a atraktivní), byl zahájen v dubnu 2011 a potrvá do března 2014. Do projektu se zapojilo celkem 8 partnerů z pěti zemí (Polsko, Česká republika, Slovensko, Německo a Slovinsko), vedoucím partnerem je Polish Academy of Science, Stanislaw Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation z Varšavy (Polsko). Celkový rozpočet projektu činí cca 1,5 mil. Eur, z čehož téměř 1,3 mil. Eur bude financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Central Europe (3. výzva).

více>

Kontakt: Mgr. Miroslav Cingl - cingl@rra.cz; tel: 475 200 016

 

 

09.01.2012 14:48

Zastupujeme: