Rekonstrukce silnice v úseku Clausnitz/Hraniční přechod/Český Jiřetín

 

Administrace projektu „Projekt obnovy přeshraničního silničního spojení Clausnitz/Grenzübergang/Český Jiřetín“.

 

Nový hraniční most v Českém Jiřetíně

Ke konci roku 2011 Ústecký kraj zmodernizoval silniční spojení do saského Krušnohoří. Evropský regionální rozvojový fond prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Ziel 3/Cíl 3 přispěl významně k realizaci projektu „Clausnitz/hraniční přechod/Český Jiřetín“. Tento investiční projekt s plánovanými náklady 3 miliony EUR, byl realizován na české i saské straně. Projekt předložili projektoví partneři  -  na saské straně Landratsamt Mittelsachsen, na české straně Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. V rámci projektu byla rekonstruována významná část silniční infrastruktury v obcích Clausnitz a Český Jiřetín a vybudován nový hraniční most přes říčku Flöha na přechodu Deutschgeorgenthal/Český Jiřetín. Účelem projektu je podpora rozvoje hospodářství v Krušnohoří zvýšením příhraniční turistické aktivity i spolupráce podnikatelů na obou stranách hranice. Nový most je určen pouze pro vozidla do 3,5 t, v případě akutní potřeby umožní i přejezd vozidel záchranných sborů z druhé strany společné hranice. Projekt přispěje i k ochraně životního prostředí v oblasti hraničního přechodu zamezením průniku cizích látek z vozidel do hraničního toku Flöha, který napájí důležitou vodárenskou nádrž „Rauschenbach“ v Sasku. Slavnostní zahájení projektu se uskutečnilo dne 19. května 2010 v Českém Jiřetíně a v Clausnitz, slavnostní ukončení se odehrálo dne 21. 10. 2011 v Českém Jiřetíně za přítomnosti zástupců Ústeckého kraje a Svobodného státu Sasko a mnoha obyvatel přilehlých obcí z české i saské strany.

 

06.02.2011 11:30

Zastupujeme: