Reference

Reference

ZÁRUKY KVALITY

Neboť jsme si vědomi, že realizace projektů zejména v souvislosti s jejich financováním z nejrůznějších dotačních titulů, je náročná a zodpovědná činnost, je naší snahou poskytovat naše služby v co nejvyšší kvalitě. Toho docilujeme díky stabilnímu týmu zkušených kmenových zaměstnanců a důrazem na vysokou odbornost. Naše společnost je jako jedna z mála poradenských firem zabývající se dotačním poradenství více jak 12 let pojištěna na profesní odpovědnost za škodu u společnosti AIG EUROPE až do výše 50 mil. Kč.

REFERENCE

PODROBNÝ PŘEHLED REFERENCÍ pro oblast PŘÍPRAVA PROJEKTŮ, DOTAČNÍHO MANAGEMENTU a STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ za období 2007-2020 naleznete zde.

Celkový přehled zakázek realizovaných Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. v letech 1994 - 2020

Strategické rozvojové dokumenty

Popis projektu Období realizace Zadavatel
Program rozvoje obce Boleboř
2020
Obec Boleboř
Strategický plán rozvoje města Odolena Voda
2020 Město Odolena Voda
Strategický plán rozvoje města Děčín
2019-2020
Statutární město Děčín
Strategický plán rozvoje města Podbořany
2019-2020 Město Podbořany
Strategický plán ozvoje obce Malé Březno
2016 Obec Malé Březno
Strategický plán rozvoje města Hrobu 2016 Město Hrob
Strategický plán rozvoje města Bílina 2016 Město Bílina
Strategický plán rozvoje města Žatec 2015 - 2020 2015 Město Žatec
Střednědobá lokální strategie základního vzdělávání v Bílině 2014-2015 Město Bílina
Managment plán UNESCO - 2. fáze 2014

Město Žatec

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS České středohoří 2014-2020 2014 MAS České středohoří
Integrovaná strategie území MAS Cínovecko 2012 MAS Cínovecko, o.p.s.
Zpracování marketingové a rozvojové studie turistického regionu Poohoří 2011 Ústecký kraj
Příprava pilotních aktivit Regionální inovační strategie Ústeckého kraje 2011 Ústecký kraj
Strategický plán MAS Naděje pro Mostecko 2011 MAS Naděje pro Mostecko o.s.
Koncepce rozvoje cestovního ruchu destinačního regionu Dolní poohří 2011 Ústecký kraj
Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v obci Bystřany 2010 Obec Bystřany
Strategie rozvoje cestovního ruchu ve městě Dubí 2010 Město Dubí
Strategický plán rozvoje města Dubí 2009 Město Dubí
Strategie obcí Svazku obcí Podbořansko 2008 Svazek obcí Podbořansko
Strategický plán rozvoje města Odolena Voda 2008 Město Odolena Voda
Strategický plán rozvoje města  Odolena Voda 2007-8 Město Odolena Voda
Strategický plán rozvoje města Žatec 2007-8 Město Žatec
Komunitní plán sociálních služeb a rozvoje občanské společnosti obce Bystřany 2007 Obec Bystřany
Strategický plán MAS Západní Krušnohoří 2007 MAS Západní Krušnohoří
Strategický plán MAS České středohoří 2007 MAS České středohoří
Strategický plán rozvoje města Štětí 2007 Město Štětí
Komunitní plán sociálních služeb a rozvoje občanské společnosti města Osek 2006-7 Město Osek
Strategický plán rozvoje města Postoloprty 2006-7 Město Postoloprty
Strategický plán rozvoje města Vejprty 2006-7 Město Vejprty
Strategický plán rozvoje města Bílina 2006-7 Město Bílina
Strategický plán rozvoje města Litoměřice 2006-7 Město Litoměřice
Strategický plán rozvoje města Jirkov 2005-6 Město Jirkov
Střednědobý program rozvoje města Osek 2004-5 Město Osek
Střednědobý program rozvoje města Krupka 2004-5 Město Krupka
Program rozvoje cestovního ruchu v Krušných horách – spoluúčast v týmu WES Brugge/Belgie 1998 OkÚ Most, WES Brudgge
Podklady pro program rozvoje severozápadních Čech 1997 MMR ČR
Podklady pro Program revitalizace severních Čech 1998 Celio, a.s.
Strategie rozvoje měst Chomutov a Jirkov – spoluúčast v týmu firmy Barents Group 1997-8 Města Chomutov, Jirkov
Situační analýza Ústeckého kraje 1998 OkÚ Ústí n. Lab.
Strategie rozvoje Ústeckého kraje 1998-9 OkÚ Ústí n. Lab.
Strategie rozvoje Plzeňského kraje včetně SEA 1998-9 Obec Ejpovice
Strategie region. rozvoje ČR (konsorcium s DHV a ARR Ostrava) 1998-9 MMR ČR
Konzultační dokument pro regionální operační program regionu severozápadní Čechy – NUTS II 1999 DHV
Konzultační dokument pro regionální operační program regionu severozápadní Čechy – NUTS II 1999 DHV
Program rozvoje Ústeckého kraje – spolupráce s Terplan, a.s. 2000 OkÚ Ústí nad Labem
Koncepce odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2000-02 SESO
Změna image Ústeckého kraje 2001 MMR ČR
Aktualizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad pro r. 2004 -2006. 2001-2002 MMR ČR
Střednědobý program rozvoje Města Žatec 2001-02 Město Žatec
Strategie cestovního ruchu 2002 Město Postoloprty
Expertní hodnocení Koncepce odpadového hospodářství 2002 Středočeský kraj+ MŽP ČR, Liberecký kraj + MŽP ČR
Plán odpadového hospodářství ČR 2002 MŽP ČR
Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek a zpracování energetické koncepce Ústeckého kraje – dílčí studie 2002 TEBODIN,a.s.
Strategie rozvoje průmyslu a malého a středního podnikání v Ústeckém kraji 2002-03 Ústecký kraj
Strategie rozvoje průmyslu a MSP v Ústeckém kraji 2002-03 Krajský úřad ÚK
Územní generel mikroregionu Sdružení obcí regionu Krušné hory 2003 Mikroregion SORKH
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ústeckého kraje 2003 Ústecký kraj
Program obnovy území postižených povodněmi v srpnu 2002 v Ústeckém kraji 2002 - 2003 Ústecký kraj
Strategie rozvoje mikroregionu Sdružení Krušné hory - západ 2003 Mikroregion SKH-Z
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Města Rumburk 2003 Město Rumburk
Program environmentálního vzdělávání v Ústeckém kraji 2004 ANOÚK
Strategický plán rozvoje města Klášterce nad Ohří 2004 Město Klášterec nad Ohří
Program rozvoje města Krupky 2004 Město Krupka
Střednědobý program rozvoje města Osek 2004-2005 Město Osek
Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje Ústeckého kraje 2004-2005 Ústecký kraj
Plán odpadového hospodářství Chomutov 2005-2006 Město Chomutov
Plán odpadového hospodářství Bílina 2005-2006 Město Bílina
Státní program rozvoje regionu Severozápad 2005 MMR ČR
Strategický plán rozvoje města Bílina 2006 Město Bílina
Strategický plán rozvoje města Jirkova 2006 Město Jirkov
Strategický plán rozvoje města Litoměřice 2006 Město Litoměřice
Strategie MAS Ostrov 2006 Město Ostrov
Strategický plán rozvoje města Vejprty 2006 Město Vejprty
Metodika tvorby lokálních rozvojových strategií 2006 Ústecký kraj
Koncepce rozvoje regionálního informačního servisu 2005 – 2006 CRR ČR
Strategie rozvoje regionu Severozápad 2005 – 2006 MMR ČR
Metodika zpracování strategie rozvoje lidských zdrojů Ústeckého kraje 2006 Ústecký kraj
Strategický plán rozvoje města Duchcova 2007 Město Duchcov
Strategický plán rozvoje města Postoloprty 2007 Město Postoloprty
Záměr MAS Sdružení západní Krušnohoří 2007 Sdružení Západní Krušnohoří
Integrovaný plán rozvoje města Štětí 2007 Město Štětí
Strategický plán MAS České středohoří 2007 MAS České středohoří
Agroturistika jako prostředek rozvoje podnikatelských aktivit 2007 – 2008 Ústecký krajRozvojové studie

Popis projektu Období realizace Zadavatel
Posouzení využitelnosti čerpacích stanic na dálnici D8 pro rozvoj cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2011 RRA ÚK
Podnikatelské a inovační centrum Most – studie proveditelnosti 1996 OkÚ Most
Podnikatelské centrum Litvínov – studie proveditelnosti společně s GOM WV Brugge – Belgie 1995 MěÚ Litvínov, Vlámská vláda/B
Privatizační záměr na železniční trať Most – Moldava 1997 MěÚ Litvínov SESO
Studie na využití výrobního areálu v Litvínově 1997 MěÚ Litvínov
Marketingová studie poptávky a nabídky služeb Garančního rozvojového fondu 1998 Obce a podniky Mostecka
Podklady pro pilotní projekt průmyslového mikroregionu MO-CV-TP 1998 MMR ČR
Studie: „Separace odpadu k recyklaci“ 1999 SONO
Průmyslová zóna a konzervárna ovoce a zeleniny Třebenice – vzorová projektová dokumentace projektů Phare 2000 Město Třebenice, Ateko, Hradec Kr.
Pasportizace objektů Lázní Bílina 2000-01 Město Bílina
Bilance odstraňování odpadů na Labi (Labskou vodní cestou) 2001 MŽP, Český ekologický ústav
Výstavba minifarem v obci Hora Sv. Kateřiny – studie proveditelnosti 2001 Obec Hora Sv.Kateřiny
Výstavba centra obce Horní Podluží – studie proveditelnosti 2001 Obec Horní Podluží
Studie proveditelnosti – Dům česko-německého přátelství a porozumění 2002-03 Město Aš
Socioekonomická studie průmyslové zóny letiště Žatec 2002 Ústecký kraj
Revitalizace přeshraničního setkávacího a společenského centra – obnova kulturní památky Hrádek 2002 Město Rumburk
Průmyslová plocha Horní Podluží – předběžná studie proveditelnosti 2002 Obec Horní Podluží
Areál bývalých městských jatek Varnsdorf – studie využití 2002 Město Varnsdorf
Plynofikace obcí Sdružení Hvězda – studie proveditelnosti 2002-2003 VP PROJEKTING s.r.o.
Analýza potřeby VŠ vzdělaných techniků 2002 Ústecký kraj
Variantní posouzení variantního řešení obchvatu města Podbořany 2003 Město Podbořany
Průzkum podnikatelského prostředí v Mostě 2003 Město Most
Optimalizace počtu obyvatel Města Chomutov 2003 Město Chomutov
Studie využití bývalého KD Zahražany v Mostě 2003 Město Most
Studie proveditelnosti – Krušnohorské centrum pro rodinu 2003 Česká katolická charita
Studie – Rozvojová zóna pro malé a střední podnikání v Žatci 2003 Město Žatec
Studie proveditelnosti třídění biologicky rozložitelného odpadu 2003 Ústecký kraj
Analýza využití stavebních odpadů, odpadů z těžby a energetických odpadů a predikce poptávky po jejich využití 2003 Ústecký kraj
Socioekonomická data obcí spadající pod Obec s rozšířenou působností Varnsdorf 2003 Město Varnsdorf
Socioekonomická data obcí spadající pod Obec s rozšířenou působností Chomutov 2003 Město Chomutov
Studie proveditelnosti – Centrum NP České Švýcarsko 2003 Město Krásná Lípa
Studie proveditelnosti – Zimní stadion v Litvínově – Rekonstrukce hlavní a tréninkové haly 2003 Město Litvínov
Studie proveditelnosti – Výstavba nové multifunkční haly 2003 Město Litvínov
Studie proveditelnosti – Rekonstrukce Městského muzea Varnsdorf 2003 Město Varnsdorf
Studie proveditelnosti – Kulturní, společenské a sportovní centrum Rumburk – II. Etapa – Rekonstrukce Domu kultury 2003 Město Rumburk
Dopravně architektonické řešení náměstí v Mikulášovicích 2003 Město Mikulášovice
Areál rekreačních sportů Žatec – studie proveditelnosti 2003 Město Žatec
Studie proveditelnosti – Kanalizace Petrohrad –I. Etapa 2003 Obec Petrohrad
Hala D 204 FCC Štětí – Oznámení dle zák.č.100/2001 Sb. 2004 Frantschach Coating Czech a.s.
Charakteristiky oblasti povodí a vlivy související s využitím území v rámci příprav Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe 2004 Povodí Ohře
Studie proveditelnosti, CBA – Sportovně rekreační areál Koldům 2004 Město Litvínov
Studie proveditelnosti, CBA – Komplexní rekonstrukce Městských lázní Chomutov 2004 Město Chomutov
Optimalizace výkaznictví v odpadovém hospodářství (VaV) 2004 MŽP ČR
Europark Litvínov – Studie proveditelnosti 2005 Město Litvínov
Analýza stavu technické infrastruktury v příhraničních obcích – Komplexní příprava projektu do INTERREG IIIA 2005 SOKR
Zmapování památek pro projekt Montanregion Krušnohoří – spolupráce při přípravě projektu do INERREG IIIA 2005 Muzeum Most
Možností rozvoje lázeňství v Lounech – odborná studie 2005 Město Louny
Dům Českoněmeckého přátelství a porozumění – studie proveditelnosti 2006 Město Aš
Rozvoj Lázeňského území Doubrava – studie proveditelnosti 2006 Město Aš
Revitalizace vrchu Háj – studie proveditelnosti 2006 Město Aš

Cyklostezka Trojmezí Líbá – studie proveditelnosti + CBA

2007

Sdružení Ašsko

Revitalizace centra města – studie proveditelnosti

2006

Město Aš

Pilotní projekt pěstování a zpracování konopí setého v Ústeckém kraji – studie proveditelnosti, CBA, podnikatelský plán

2006

Helena Benešová – soukromý zemědělec

Dům pokojného stáří Krupka – Studie proveditelnost + CBA

2006

Město Krupka

Atlas služeb města Most

2006

Město Most

Lázeňská turistika AŠ (koncept)

2006-2007

Město Aš

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

2007

Úřad Regionální rady NUTS II Severozápad

Svatostánek českého vinařství – studie proveditelnosti 2007 Město Litoměřice
Provoz rekreačních a volnočasových objektů centra Českého Švýcarska – podnikatelský plán 2007 České Švýcarsko, o.p.s.


Příprava projektů (komplexní zpracování žádostí o dotace)

 

Revitalizace obecní infrastruktury a veřejných prostranství (včetně obnovy památek)

 

Název projektu

Náklady

Žadatel

Budova magistrátu B2 – centrální archív a správní agendy

48 mil. Kč

Město Děčín

Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce – Bohosudově

20 mil. Kč

Biskupství Litoměřické

Zámek Děčín – kulturně společenské centrum

160 mil. Kč

Město Děčín

Modernizace sportovišť ZŠ v Děčíně

27 mil. Kč

Město Děčín

Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání

65 mil. Kč

Město Děčín

Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad

141 mil. Kč

Město Děčín

Stavební úpravy bývalé střední školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o.

32 mil. Kč

Krajské muzeum Karlovarského kraje

Informační a vzdělávací centrum – Městská knihovna Louny

55 mil. Kč

Město Louny

Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši

23 mil. Kč

Město Aš

Revitalizace Masarykova náměstí

30 mil. Kč

Město Aš

Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku v Jirkově

30 mil. Kč

Město Jirkov

Krupka č.p.32 - rekonstrukce pro MÚ

57 mil. Kč

Město Krupka

Aktivní život pro Aš - sportoviště Hlávkova ulice

12 mil. Kč

Město Aš

Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části

50 mil. Kč

Město Žatec

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích

20 mil. Kč

Město Litoměřice

Obnova parku Herty Lindnerové Krupka

19 mil. Kč

Město Krupka

Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí

35 mil. Kč

Město Dubí

Revitalizace Goethova náměstí v Aši

28 mil. Kč

Město Aš

Aktivní život pro Aš - sportoviště Okružní ulice - 1. etapa

21 mil. Kč

Město Aš

Rekonstrukce Zelené haly v Bílině

33 mil. Kč

Město Bílina

Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť

11 mil. Kč

Město Dubí

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa

61 mil. Kč

Město Litoměřice

Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci

49 mil. Kč

Město Žatec

Černá hala – komunitní centrum pro sport a volný čas v Bílině

12,8 mil. Kč

První sportovní Bílina

Zvýšení bezpečnosti chodců v Krupce, nová parkovací místa, přechody pro chodce

12 mil. Kč

Město Krupka

Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

40 mil. Kč

Město Třebenice

Přestavba objektu č.p.17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

7,7 mil. Kč

Město Hrob

Revitalizace městského sportoviště v Oseku – 1. etapa

39 mil. Kč

Město Osek

Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu

192,6 mil. Kč

Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora

Revitalizace objektu-zámek Lukavec, Etapa I

19 mil. Kč

Obec Lukavec

Infrastruktura pro vzdělávání

Název projektu

Náklady

Žadatel

Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy

48 mil. Kč

Ústecký kraj

Gymnázium Rumburk, REKO hlavní budovy

57 mil. Kč

Ústecký kraj

Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí

50 mil. Kč

Ústecký kraj

Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

130 mil. Kč

Ústecký kraj

Vybudování odborných učeben 4. ZŠ Most

9,96 mil. Kč

Město Most

ZŠ Lidická, odborné učebny a bezbariérové řešení školy

4 mil. Kč

Město Bílina

Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost

1,7 mil. Kč

ZŠ Benešov nad Ploučnicí

Rekonstrukce objektu školních dílen při ZŠ Bystřany

3,3 mil. Kč

Obec Bystřany

Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ

25 mil. Kč

Město Litoměřice

Jazyková a přírodovědná gramotnost ZŠ Vejprty

7,5 mil. Kč

Město Vejprty

Rekonstrukce a stavební úpravy MŠ Zabrušany

8,2 mil. Kč

Obec Zabrušany

Odborné učebny přírodních věd OAULPAR

4,1 mil. Kč

Obchodní akademie Ústí nad Labem

Zabezpečení ochrany žáků v ZŠ Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou

250 126,- Kč

Základní škola Antonína Bratršovského Jablonec nad Nisou

Vzdělávací centrum Malé Žernoseky

3 mil. Kč

Obec Malé Žernoseky

Vybudování odborné učebny a modernizace datové sítě ZŠ Aléská, Bílina

5 mil. Kč

Město Bílina

Odborné učebny ZŠ Dubí 1

7,9 mil. Kč

Město Dubí

SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář

96,2 mil. Kč

Ústecký kraj

SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

167 mil. Kč

Ústecký kraj

SŠT Most – Vybavení dílen praktického vyučování

24,7 mil. Kč

Ústecký kraj

Sociální služby a zdravotnictví

Název projektu

Náklady

Žadatel

DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

19 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky –KZ, a.s. – MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)

24 mil. Kč

Krajská zdravotní a.s.

Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.

94,5 mil. Kč

Krajská zdravotní a.s.

Dodání jednotného systému telefonie pro KZ, a.s.

19,2 mil. Kč

Krajská zdravotní a.s.

Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.

53,5 mil. Kč

Krajská zdravotní a.s.

Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s.

57,5 mil. Kč

Krajská zdravotní a.s.

Inovace a obnova zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s.

60,2 mil. Kč

Krajská zdravotní a.s.

Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty

25 mil. Kč

Ústecký kraj

Ústav sociální péče Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična)

25 mil. Kč

Ústecký kraj

Centrum sociálních služeb NADĚJE

8,41 tis Kč

Město Klášterec nad Ohří

Poradenské centrum Diecézní charity Litoměřice

6,7 mil. Kč

Diecézní charita Litoměřice

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

3,4 mil. Kč

Farní charita Litoměřice

Rekonstrukce a zateplení objektu č.p. 1929, K-centrum Most

25,3 mil. Kč

Most k naději z.s.,

Centrum sociální pomoci

17,1 mil. Kč

Oblastní charita Most

Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.

17,5 mil. Kč

Ústecký kraj

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

2,5 mil. Kč

Město Klášterec nad Ohří

Centrum sociálních služeb PROSAPIA Děčín

25,2 mil. Kč

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č.p. 78, Krupka

16,1 mil. Kč

Město Krupka

Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích

1,1 mil. Kč

Květina z.s.

Centrum sociálních služeb Kleja

3,6 mil. Kč

Kleja z.s.

Stavební úpravy domu ul. Tylova č.p. 54 na p.p.č. 628/1 Trmice

24,2 mil. Kč

Romano jasnica, spolek

Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka

35,3 mil. Kč

Město Krupka

Chráněné bydlení Slunečnice

34,5 mil. Kč

Slunečnice z.s.

Podpora rozšíření podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob ve Slunečnici

34,5 mil. Kč

Slunečnice z.s.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích (Farní charita Lovosice)

18,2 mil. Kč

Farní charita Lovosice

Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec

23,6 mil. Kč

Most k naději z.s.,

Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou

9,5 mil. Kč

Most k naději z.s.,

OS SPZ Teplice - Revitalizace BD Sklářská 20, Ústí n. L.

9,4 mil. Kč

SPZ Teplice z.s.,

Sociální bydlení v Děčíně

9,9 mil. Kč

Pro Aktiv z.s.,

Rekonstrukce sokolovny - sociální bydlení

15 mil. Kč

Obec Háj u Duchcova

Sociální byty - č. p. 167, Prunéřov

5,4 mil. Kč

Město Kadaň

Sociální byty - č. p. 377 - Prunéřov

6,1 mil. Kč

Město Kadaň

Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 333, Krupka - sociální bydlení

8,3 mil. Kč

Město Krupka

Komunitní centrum Česká Kamenice

22,6 mil. Kč

Město Česká Kamenice

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

18,6 mil. Kč

Město Podbořany

Oblastní charita Česká Kamenice - výstavba domova se zvláštním režimem - deinstitucionalizace

89,7 mil. Kč

Oblastní charita Česká Kamenice

Domov Pod lesem

64 mil. Kč

Domov Pod lesem, z.s.

Strojní vybavení sociálního podniku Specializované obrábění s.r.o.

2 mil. Kč

Specializované obrábění s.r.o.

Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb ve Slatině

1,7 mil. Kč

Valdek, o.p.s.

Cider house

4,7 mil. Kč

NATUREN s.r.o.

Rekonverze bývalé SPŠT v Aši – Sociální bydlení (blok A)

53,6 mil. Kč

Město Aš

Rozvoj sociálních služeb DOZP v obci Suché

47 mil. Kč

Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s.

Bydlení na zámku

11,8 mil. Kč

Město Žlutice

Revitalizace sociálních služeb

3,9 mil. Kč

Oblastní charita Most

Vybavení mobilních komunitních týmů, Psychiatrická léčebna Petrohrad

1,7 mil. Kč

Psychiatrická léčebna Petrohrad

Bytový dům čp. 76 Růžový vrch, Hora Svaté Kateřiny

12 mil. Kč

Město Hora Svaté Kateřiny

Rekonstrukce budovy č.p. 51, Hrobčice - sociální bydlení

9,4 mil. Kč

Obec Hrobčice

Sociální byty ulice Pražská 1584/48, Ústí nad Labem

NÁHRADNÍ PROJEKT

10,6 mil. Kč

Nejsi v tom sám, z.s.

Revitalizace objektu BENAR – sociální bydlení

64,8 mil. Kč

Město Česká Kamenice

Kvalitními službami k úspěšné inkluzi

3 mil. Kč

Oblastní charita Most

Kvalita a produktivita sociálních služeb

2 mil. Kč

Oblastní charita Most

PPI – Dveře k integraci

10,8 mil. Kč

PPI, s. r. o.

Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167

4,8 mil. Kč

Město Kadaň

DOMEČEK VEJPRTY – Domov pro osoby se zdravotním postižením

21,5 mil. Kč

MSSS Vejprty, p.o.

Komunitně vedený rozvoj obcí

Název projektu

Náklady

Žadatel

Společně pro rozvoj Bystřan

2 mil. Kč

Obec Bystřany

Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice

1,5 mil

Obec Staňkovice

Komunitní centrum Háj

20 mil. Kč

Obec Háj u Duchcova

Polyfunkční centrum Hrobčice

63 mil. Kč

Obec Hrobčice

Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum

4,6 mil. Kč

Město Kadaň

Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka - vybudování komunitního centra

45,7 mil. Kč

Město Krupka

Komunitní centrum Trnky

34,2 mil. Kč

Trnky z.s.

Komunitní centrum Litvínov - Janov

32 mil. Kč

Oblastní charita Most

Dopravní infrastruktura

Název projektu

Náklady

Žadatel

Rekonstrukce silnice 1/13 – Bílina - Kozly

111 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce silnice 1/7 – Údlice – Kadaň - Klášterec

267 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 – Jirkov – Otvice - Havraň

143 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 – Pernštejn - Vejprty

155 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce v úseku 1/13 – Klášterec – Rusová

150 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce v úseku 1/13 – Duchcov – Teplice - Kostomlaty

200 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229

295 mil. Kč

Ústecký kraj

REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240

130 mil. Kč

Ústecký kraj

REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Koštice + most Břežany

205 mil. Kč

Ústecký kraj

REKO silnice II/265 – Varnsdorf – Krásná Lípa

118 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji

77 mil. Kč

Ústecký kraj

REKO silnice II/266 – Rumburk - Šluknov

111 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov – Lobendava

178 mil. Kč

Ústecký kraj

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

385 mil. Kč

Ústecký kraj

Přechod pro chodce u č.p. 198 ul Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

4,8 mil. Kč

Město Česká Kamenice

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská, Česká Kamenice

4,1 mil. Kč

Město Česká Kamenice

Komunikace pro pěší – Stradov, město Chlumec

2,3 mil. Kč

Město Chlumec

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice

44,1 mil. Kč

Město Litoměřice

Dopravní terminál Klášterec nad Ohří, ul. Nádražní

18,1 mil. Kč

Město Klášterec nad Ohří

Oprava cyklostezky Hlubany-Buškovice

5,3 mil. Kč

Město Podbořany

Cyklostezka v obci Malé Žernoseky

10,4 mil. Kč

Obec Malé Žernoseky

Nová komunikace u města Chomutova

700 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov

259 mil. Kč

Ústecký kraj

Veřejná doprava

Název projektu

Náklady

Žadatel

Pořízení moderního odbavovacího a informačního systému do vozidel MHD i linkové dopravy

30 mil. Kč

Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova

Nákup drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary – Mariánské lázně

130 mil. Kč

GW Train Regio a.s.

Životní prostředí (energetické úspory, odpadové hospodářství, apod.)

Název projektu

Náklady

Žadatel

Stavební úpravy MDDM Sluníčko v Aši (Zateplení objektu)

6 mil. Kč

Město Aš

Stavební úpravy MŠ Moravská, Aš (Zateplení objektu)

6 mil. Kč

Město Aš

Stavební úpravy MŠ Neumannova, Aš (Zateplení objektu)

6 mil. Kč

Město Aš

Stavební úpravy MŠ Mokřiny (Zateplení objektu)

3 mil. Kč

Město Aš

Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích

24 mil. Kč

Město Litoměřice

Zateplení a výměna oken, ZŠ Aleská, Bílina

23 mil. Kč

Město Bílina

Zateplení a výměna oken objektu ZŠ Za Chlumem v Bílině

20 mil. Kč

Město Bílina

Zateplení a výměna oken objektu MŠ Žižkovo údolí v Bílině

4 mil. Kč

Město Bílina

Zateplení ZUŠ Masarykova 717, Ostrov

3,6 mil. Kč

Město Ostrov

Regionální systém pro využití bioodpadu Kadaň

4 mil. Kč

Technické služby města Kadaň

Systém pro separaci a svoz odpadu Kadaň – rozšíření počtu sběrných míst

4,9 mil. Kč

Technické služby města Kadaň

Zametač pro firmu FLUORIT TEPLICE s.r.o.

0,5 mil. Kč

Fluorit Teplice s.r.o.

Samosběrný zametací stroj na úklid komunikací, Kadaň

3,4 mil. Kč

Technické služby města Kadaň

Sběrný dvůr Hrob

5 mil. Kč

Město Hrob

Rekonstrukce MVE Sokolov

8 mil. Kč

Ehring-Wasner-MVE,s.r.o.

Sběrný dvůr Horní Podluží

2 mil. Kč

Obec Horní Podluží

Verneřice - rekonstrukce rybníka Starý

2 mil. Kč

Město Verneřice

Stabilizace svahu Krupka

2,9 mil. Kč

Město Krupka

Zateplení bytového domu Velké Březno

3,7 mil. Kč

Společenství vlastníků Litoměřická 251

Zateplení SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem

29,8 mil. Kč

Ústecký kraj

Zateplení Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem

23 mil. Kč

Ústecký kraj

Zateplení bytových domů č.p. 201, 202 a 203 v ul. Lidická ve městě Česká Kamenice

13,7 mil. Kč

Město Česká Kamenice

Energetické úspory bytového domu v Krupce

32,9 mil. Kč

Město KRUPKA

Snížení energetické náročnosti budovy, Žižkova 1189/1, 431 91 Vejprty

4,3 mil. Kč

Město Vejprty

Zemědělství a rybářství

Název projektu

Náklady

Žadatel

Modernizace vybavení ČRS – SÚS Ústí nad Labem

1,5 mil. Kč

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz,

Obnova vozového parku ČRS – SÚS Ústí nad Labem

1 mil. Kč

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz,

Rekonstrukce Rybářství Chabařovice – ČRS SÚS Ústí nad Labem

6,1 mil. Kč

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz,

Pořízení nákladního automobilu ČRS –SÚS Ústí nad Labem

2 mil. Kč

Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz

Přeshraniční spolupráce

Název projektu

Náklady

Žadatel

Revitalizace Mikulášského vrchu v Aši

31 mil. Kč

Město Aš

Obnova přeshraničního silničního spojení v úseku Clausnitz/hraniční přechod/Český Jiřetín

20 mil. Kč

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Turistika bez hranic

5 mil. Kč

Ústecký kraj

Infrastruktura cestovního ruchu

Název projektu

Náklady

Žadatel

Svatostánek českého vinařství

160 mil. Kč

Město Litoměřice

Chrám chmele a piva

245 mil. Kč

Město Žatec

Revitalizace vrchu Háj

130 mil. Kč

Město Aš

Revitalizace zámku Nový hrad v Jimlíně

55 mil. Kč

Ústecký kraj

Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně – část II.A

23 mil. Kč

Město Cheb

Dům porcelánu s modrou krví

16 mil. Kč

Město Dubí

Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice

12 mil. Kč

Město Libochovice

Hotel Výpřež

24 mil. Kč

Hudy sport – Jindřich Hudeček

Ubytovací zařízení Chudoslavice

12 mil. Kč

PF Taxes, s.r.o.

Hotel v Údolí Zlatého potoka

10 mil. Kč

Sylva Kotíková

Rozšíření kapacity a nabídky služeb hotelu Romance – Puškin Karlovy Vary

24 mil. Kč

FIBRO, s.r.o.

Ubytovna Špalíček - zvýšení ubytovací kapacity v regionu (studie proveditelnosti)

7,3 mil. Kč

STRATA CONSULTING s.r.o.

Marketing cestovního ruchu

Název projektu

Náklady

Žadatel

Po stopách praotce Čecha

2 mil. Kč

Ústecký kraj

Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje

10 mil. Kč

Ústecký kraj

Propagace města Děčína

2 mil. Kč

Město Děčín

Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti

1 mil. Kč

Obec Bystřany

Město Dubí – město lázeňství a porcelánu – centrum východního Krušnohoří

8 mil. Kč

Město Dubí

Zubrnice – poznejte život našich předků

3,6 mil. Kč

Obec Zubrnice

Územní rozvoj

Název projektu

Náklady

Žadatel

Územně analytické podklady Ústeckého kraje

1 mil. Kč

Ústecký kraj

Celkem 23 žádosti pro obce ze správního ORP Louny na vybavení Czech POINTů

cca 1 mil. Kč

Obce ORP Louny

Územně plánovací dokumentace města Louny

2,5 mil. Kč

Město Louny

Integrovaný záchranný systém

Název projektu

Náklady

Žadatel

Pořízení cisterny pro SDH Zabrušany

8,2 mil. Kč

Obec Zabrušany

Pořízení cisterny pro SDH Úpořiny

7,6 mil. Kč

Obec Bystřany

Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec

2,7 mil. Kč

Město Chlumec


Popis projektu Období realizace Zadavatel
Stavební úpravy MŠ Mokřiny, Aš (Zateplení objektu) Město Aš
Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích
Město Litoměřice
Zateplení a výměna oken, ZŠ Aléská, Bílina
Město Bílina
Zateplení a výměna oken, ZŠ Za Chlumem, Bílina Město Bílina
Zateplení a výměna oken, MŠ Žižkovo údolí, Bílina Město Bílina
Zateplení ZUŠ Masarykova 717, Ostrov
Město Ostrov
Regionální systém pro využití bioodpadu Kadaň
Technické služby města Kadaň
Systém pro separaci a svoz odpadu Kadaň-rozšíření počtu sběrných míst Technické služby města Kadaň
Zametač pro firmu FLUORIT TEPLICE s.r.o. Fluorit Teplice s.r.o.
Rekonstrukce MVE Sokolov Ehring-Wasner MVE, s.r.o.
Modernizace vybavení ČRS-SÚS Ústí nad Labem Český rybářský svaz, severočeský územní svaz
Obnova vozového parku ČRS - SÚS Ústí nad Labem Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz
Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce-Bohosudov Biskupství Litoměřické
Revitalizace Mikulášského vrchu v Aši Město Aš
Obnova přeshraničního silničního spojení v úseku Clausnitz/hraniční přechod Jiřetín Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Zámek Děčín-kulturně společenské centrum Město Děčín
Budova magistrátu B2-centrální archiv a správní agendy Město Děčín
Modernizace sportovišť ZŠ v děčíně Město Děčín
Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání Město Děčín
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad Město Děčín
Stavební úpravy bývalé střední školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. Krajské muzeum Karlovarského kraje
Informační a vzdělávací centrum- městská knihovna Louny Město Louny
Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum- Městská knihovna v Aši Město Aš
Revitalizace Masarykova náměstí Město Aš
Zóna aktivního odpočinku v lokalitě Olejomlýnského parku v Jirkově Město Jirkov
Krupka č.p. 32-rekonstrukce pro MÚ Město Krupka
Aktivní život pro Aš - sportoviště Hlávkova ulice

Město Aš

Záchrana objeku bývalých papíren  a vybudování depozitářů muzea v jejich části Město Žatec
Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích Město Litoměřice
Obnova parku Herty Lindnerové Krupka Město Krupka
Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí Město Dubí
Revitalizace goethova náměstí v Aši Město Aš
Aktivní život pro Aš - sportoviště Okružní ulice-1. etapa Město Aš
Rekonstrukcce Zelené haly v Bílině Město Bílina
Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť Město Dubí
Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží 1.etapa Město Litoměřice
Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci Město Žatec
Evropská obchodní akademie děčín- rekonstrukce budovy Ústecký kraj
Gymnázium Rumburk, REKO hlavní budovy Ústecký kraj
Evropská obchodní akademie Děčín Ústecký kraj
Konzervatoř Teplice, REKO zahradního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora Ústecký kraj
Komunitníi centrum Litvínov - Janov Oblastní charita Most
DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice) Ústecký kraj
Společně pro rozvoj Bystřan Obec Bystřany
Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice Obec Staňkovice
Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty Ústecký kraj
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2(prádelna, kancelářské prostory, tělocvična) Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice 1/13 - Bílina - Kozly
Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice 1/7 - Údlice - Kadaň - Klášterec Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 - Jirkov - Otvice - Havraň Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 - Pernštejn - Vejprty Ústecký kraj
Rekonstrukce v úseku 1/13 - Klášterec - Rusová Ústecký kraj
Rekonstrukce v úseku 1/13 - Duchcov - Teplice - Kostomlaty Ústecký kraj
Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229 Ústecký kraj
REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240 Ústecký kraj
REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Koštice + most Břežany Ústecký kraj
Revitalizace objektu MěÚ Třebenice Město Třebenice
Pořízení moderního odbavovacího a informačního systému do vozidel MHD i linkové dopravy Dopravní podnik města Chomutova a Jirkova
Nákup drážních vozidel pro provoz na regionální železniční trati Karlovy Vary - Mariánské lázně GW Train Regio a.s.
Svatostánek českého vinařství
Město Litoměřice
Chrám chmele a piva Město Žatec
Revitalizace vrchu Háj Město Aš
Revitalizace zámku Nový hrad v Jimlíně Ústecký kraj
Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně - část II.A Město Cheb
Dům porcelánu s modrou krví Město Dubí
Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice Město Libochovice
Hotel Výpřež Hudy Sport - Jindřich Hudeček
Ubytovací zařízení Chudoslavice PF Taxes, s.r.o.
Hotel v Údolí Zlatého potoka Sylva Kotíková
Rozšíření kapacity a nabídky služeb hotelu Romance - Puškin Karlovy Vary FIBRO, s.r.o.
Ubytovna Špalíček - zvýšení ubytovací kapacity v regionu (studie proveditelnosti) STRATA CONSULTING s.r.o.
Po stopách praotce Čecha
Ústecký kraj
Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje Ústecký kraj
Propagace města Děčína Město Děčín
Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti Obec Bystřany
Město Dubí - město lázeňství a porcelánu - centrum východního Krušnohoří Město Dubí
Zubrnice - poznejte život našich předků Obec Zubrnice
Územně analytické podklady Ústeckého kraje Ústecký kraj
Celkem 23 žádostí pro obce ze správního ORP Louny na vybavené Czech Pointů Obce ORP Louny
Územně plánovací dokumentace města Louny Město Louny
Rekonstrukce MVE Sokolov 2010 Ehring-Wasner-MVE,s.r.o.
Turistika bez hranic 2011 Ústecký kraj
Modernizace vybavení ČRS - SÚS Ústí nad Labem 2011 Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz
Dům porcelánu s modrou krví 2011 Msto Dubí
Obnova vozového parku ČRS - SÚS Ústí nad Labem 2011 Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz
Zubrnice - Poznejte život našich předků 2011 Obec Zubrnice
Město Dubí - město lázeňství a porcelánu, centrum východního Krušnohoří 2011 Město Dubí
Město Jirkov - nově objevený turistický cíl 2011 Město Jirkov
Obnova přeshraničního silničního spojení v úseku Clausnitz/hraniční přechod/Český Jiřetín 2010 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Zámek Děčín - kulturně společenské centrum 2009 Město Děčín
Budova magistrátu B2 - centrální archív a správní agendy 2009 Město Děčín
Modernizace sportovišť ZŠ v Děčíně 2009 Město Děčín
Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání 2009 Město Děčín
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad 2010
Město Děčín
Evropská obchodní akademie Děčín – Přístavba tělocvičny včetně zázemí 2009 Ústecký kraj
Regionální systém pro využití bioodpadu Kadaň 2009 TS Kadaň s.r.o.
Systém pro separaci a svoz odpadu Kadaň – rozšíření počtu sběrných míst 2009 TS Kadaň s.r.o.
Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje 2009 DPCHJ a.s.
Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora 2009 Ústecký kraj
Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice 2009 Obec Staňkovice
Pořízení moderního odbavovacího a informačního systému do vozidel MHD i linkové dopravy 2009 DPCHJ a.s.
Rozšíření kapacity a nabídky služeb hotelu Romance – Puškin Karlovy Vary 2009 FIBRO, s.r.o.
Ubytovna Špalíček - zvýšení ubytovací kapacity v regionu (studie proveditelnosti) 2009 STRATA CONSULTING s.r.o.
Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje 2009 Ústecký kraj
Propagace města Děčína 2009 Město Děčín
Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti 2009 Obec Bystřany
Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2009 Ústecký kraj
Celkem 23 žádosti pro obce ze správního ORP Louny na vybavení Czech POINTů 2009 Obce ORP Louny
Územně plánovací dokumentace města Louny 2009 Město Louny
Stavební úpravy MDDM Sluníčko v Aši (Zateplení objektu) 2007 Město Aš
Stavební úpravy MŠ Moravská, Aš (Zateplení objektu) 2008 Město Aš
Stavební úpravy MŠ Neumannova, Aš (Zateplení objektu) 2008 Město Aš
Stavební úpravy MŠ Mokřiny (Zateplení objektu) 2008 Město Aš
Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích 2008 Město Litoměřice
Zateplení a výměna oken, ZŠ Aleská, Bílina 2008 Město Bílina
Zateplení a výměna oken objektu ZŠ Za Chlumem v Bílině 2008 Město Bílina
Zateplení a výměna oken objektu MŠ Žižkovo údolí v Bílině 2008 Město Bílina
Zateplení ZUŠ Masarykova 717, Ostrov 2008 Město Ostrov
Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce - Bohosudově 2008 Biskupství Litoměřické
Revitalizace Mikulášského vrchu v Aši 2008 Město Aš
Hraniční přechod Český Jiřetín 2009 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Zámek Děčín – kulturně společenské centrum 2008 Město Děčín
Rekonstrukce silnice 1/13 – Bílina - Kozly 2008 Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice 1/7 – Údlice – Kadaň - Klášterec 2008 Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 – Jirkov – Otvice - Havraň 2008 Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 – Pernštejn - Vejprty 2008 Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 – Klášterec – Rusová 2008 Ústecký kraj
Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 – Duchcov – Teplice - Kostomlaty 2008 Ústecký kraj
Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229 2009 Ústecký kraj
Společně pro rozvoj Bystřan 2008 Obec Bystřany
Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy 2008 Ústecký kraj
Gymnázium Rumburk, REKO hlavní budovy 2008 Ústecký kraj
Stavební úpravy bývalé střední školy na centrální depozitář Krajského muzea Karlovarského kraje, p.o. 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje
Po stopách praotce Čecha 2008 Ústecký kraj
Informační a vzdělávací centrum – Městská knihovna Louny 2008 Město Louny
Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši 2008 Město Aš
Revitalizace Masarykova náměstí 2008 Město Aš
Revitalizace zámku Nový hrad v Jimlíně 2008 Ústecký kraj
Dětský domov, Vysoká Pec, REKO hlavní budovy a příjezdové cesty 2008 Ústecký kraj
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2 (prádelna, kancelářské prostory, tělocvična) 2008 Ústecký kraj
Svatostánek českého vinařství 2008 Město Litoměřice
Chrám chmele a piva 2008 Město Žatec
Hotel Výpřež 2008 Hudy sport – Jindřich Hudeček
Ubytovací zařízení Chudoslavice 2008 PF Taxes, s.r.o.
Hotel v Údolí Zlatého potoka 2008 Sylva Kotíková
Revitalizace vrchu Háj 2008 Město Aš
IB/07 SZ – Podpora programu Phare pro NUTS II Severozápad (koordinace a zpracování projektové dokumentace 5 projektů) 1999 MMR ČR
Průmyslová zóna Cheb (fiche, studie proveditelnosti, EIA a tendrová dokumentace) 2000-02 Město Cheb
Dopravně zbožové centrum Lovosice (fiche, studie proveditelnosti a EIA) 2000-01 DZC Lovosice
Třeboň – rozvoj lázeňské infrastruktury – zpracování studie proveditelnosti a CBA pro projekt předkládaný do SROP 4.2.1. 2004 Město Třeboň
Revitalizace Pražského předměstí pro rozvoj podnikání – Chrám Chmele a Piva – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 4.2.1 2004 Město Žatec
Centrum Národního parku České Švýcarsko I – zpracování studie proveditelnosti a CBA pro projekt předkládaný do SROP 4.2.1. 2004 Město Krásná Lípa
Lázeňská ubytovna Zátiší III – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2004 Město Bílina
Rekonstrukce technologie spalin pro spalovnu nebezpečného odpadu v Nemocnici Znojmo – SOP I 2004 V.I.A Praha
Nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 4.2.1 2004-2005 Dagonart, s.r.o.
Sportovně-rekreační areál Krupka – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2005 Město Krupka
Modernizace a rozvoj MHD s využitím specifického vozového parku – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2005 Dopravní podnik měst Chomutov a Jirkov, a.s.
Krásné vyhlídky Českého středohoří – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2005 SERVISO o.p.s.
Výsluní – Rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit na Ranči oáza – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2005 Věra Lacmanová- Ranč Oáza
Zkvalitnění dopravní obslužnosti okrajových částí města Děčína a přilehlých měst a obcí s využitím specifického vozového parku – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2005 DPm Děčín
Projekt Sportovně rekreační komplex s ubytovací kapacitou v Benešově - Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů do SROP 4.2.1 2005 VHS HC Benešov, s.r.o.
Centrum služeb Libčeves 2005 Obec Libčeves
Program sociální integrace Naděje ve městě Písku 2005 Město Písek
Regenerace Městské památkové rezervace Žatec pro rozvoj cestovního ruchu – I.etapa – Podloubí – Komplexní příprava projektu včetně studie proveditelnosti do SROP 2005 Město Žatec
Rekreační a turistické centrum Jimlín – komplexní příprava projektu 2005 Obec Jimlín
ČOV a kanalizace – komplexní příprava projektu do INTERREG IIIA 2005 Obec Dolní Podluží
Turistická ubytovna Dobroměřice – SROP 2005 Obec Dobroměřice
LABOUR-FLEX – partnerstvím k rozvoji APZ 2006 Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov
Výrobna firmy ALIMPEX Louny 2006 ALIMPEX Louny, s. r. o.
Budeme pracovat dál 2006 Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH, organizacní složka
Záměr MAS Západní Krušnohoří pro program LEADER ČR 2007 MAS Západní Krušnohoří
Záměr MAS České středohoří 2007 MAS České středohoříManagement rozvojových programů

Popis projektu Období realizace Zadavatel
IB/09 – Monitorovací systém pilotního programu (konsorcium s RRA střední Moravy) 1999 MMR ČR
IB/08 – Monitorovací systém Strukturálních fondů (konsorcium s CS – PROJECT) 1999 MMR ČR
Phare Partnership – účast v mezinárodní hodnotitelské komisi 1995-96 Evropská komise DG 1A
Phare ECCOS Ouverture – účast v mezinár. Hodnotitelské komisi 1997 Evropská komise DG 1A
INTERREG II – technické a organizační zabezpečení projektu pro podporu podnikání v česko-saském pohraničí 1997-98 ATT Chemnitz/SRN
Fond malých projektů – Phare CBC, výkon funkce sekretariátu Phare CZ 9604, 9701 1997-99 MMR ČR PMU Phare CBC
Příprava programu Phare CBC 1998-9 spoluúčast v mezinárodním týmu Kienbaum Development Services 1998-1999 MMR ČR
Definice předpokladů a podmínek implementace Monitorovacího systému Strukturálních fondů 1999 CRR
Programový dokument pro Phare 2001 – Logframe matrix a Standard Summary Project Fiche pro region NUTS II 2000 MMR ČR
Příprava na využívaní předstrukturálních fondů v pilotním regionu NUTS II Severozápad – poznatky z realizace projektu, informace pro regionální řídící a monitorovací výbory 2000 MF ČR
Regionální program podpory rozvoje NUTS II Severozápad a Ostravska (dotace obcím) 1999-2002 MMR ČR
Strukturální fondy EU – práce sekretariátu pilotního regionu, Phare CZ 9735 + Phare 2000 rezerva 1999-2001 MF ČR MMR ČR
Program obnovy venkova – práce sekretariátu Phare CZ 98 + druhé kolo výzvy Programu obnovy venkova 2000-2001 MMR ČR
Program Test 1, 2 (příprava na program SAPARD) 2001 MMR ČR
Příprava programu rozvoje regionu NUTS II Severozápad s podporou EU a ČR – Phare 2001. 2001 MMR ČR
Návrh programu rozvoje regionu NUTS II Severozápad s podporou EU a ČR – Phare 2002. 2001 MMR ČR
Program EU Phare CZ 9914 – Společný fond malých projektů (SFMP) – Euroregion Krušnohoří 2002 MMR ČR
Asistence programu Phare CZ.99.16.01.0002 – Příprava projektů v cílových regionech NUTS II s podporou Phare 2002 EUROCONSULTANTS, S.A.
Projekt CZ 0112 – společný fond malých projektů-zajištění sekretariátu projektu 2003 CRR ČR
Technická asistence Ústeckému kraji – rozvojové programy 2003 Ústecký krajManagement projektů

Název projektu

Žadatel

Náklady

Stavební úpravy MDDM Sluníčko v Aši (Zateplení objektu)

Město Aš

6 mil. Kč

Stavební úpravy MŠ Moravská, Aš (Zateplení objektu)

Město Aš

6 mil. Kč

Stavební úpravy MŠ Neumannova, Aš (Zateplení objektu)

Město Aš

6 mil. Kč

Stavební úpravy MŠ  Mokřiny (Zateplení objektu)

Město Aš

3 mil. Kč

Zateplení 1. ZŠ v Litoměřicích

Město Litoměřice

24 mil. Kč

Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

16 mil. Kč

Sklad separovaného nebezpečného odpadu v Psychiatrické léčebně Petrohrad

Ústecký kraj

1 mil. Kč

Regionální systém pro využití bioodpadu Kadaň

Technické služby města Kadaň

4 mil. Kč

Systém pro separaci a svoz odpadu Kadaň - rozšíření počtu sběrných míst

Technické služby města Kadaň

4,9 mil. Kč

Monitoring pohybu hladin vodních toků v Ústeckém kraji

Severočeské sdružení obcí

40 mil. Kč

 

Vzdělávání v eGoncentru ORP Louny

Město Louny

2,08 mil. Kč

Revitalizace Biskupského gymnázia v Krupce - Bohosudově

Biskupství Litoměřické

20 mil. Kč

Revitalizace Mikulášského vrchu v Aši

Město Aš

31 mil. Kč

Obnova přeshraničního silničního spojení v úseku Clausnitz/hraniční přechod/Český Jiřetín

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

20 mil. Kč

Zámek Děčín - kulturní a společenské centrum

Město Děčín

160 mil. Kč

Informační a vzdělávací centrum - Městská knihovna Louny

Město Louny

40 mil. Kč

Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské centrum - Městská knihovna v Aši

Město Aš

23 mil. Kč

Revitalizace Masarykova náměstí

Město Aš

30 mil. Kč

Krupka č.p.32 - rekonstrukce pro MÚ

Město Krupka

57 mil. Kč

Záchrana objektu bývalých papíren a vybudování depozitářů muzea v jejich části

Město Žatec

50 mil. Kč

Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích

Město Litoměřice

20 mil. Kč

Obnova parku Herty Lindnerové Krupka

Město Krupka

19 mil. Kč

Hasičská zbrojnice - centrum prevence, ochrany, komunitního a volnočasového života v Dubí

Město Dubí

35 mil. Kč

Rekonstrukce Zelené haly v Bílině

Město Bílina

23 mil. Kč

Revitalizace sportovní haly Rudolfova huť

Město Dubí

11 mil. Kč

Litoměřice - modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa

Město Litoměřice

61 mil. Kč

Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci

Město Žatec

49 mil. Kč

Černá hala - komunitní centrum pro sport a volný čas

První sportovní Bílina

9 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti chodců v Krupce, nová parkovací místa, přechody pro chodce

Město Krupka

12 mil. Kč

Evropská obchodní akademie Děčín - Rekonstrukce budovy

Ústecký kraj

48 mil. Kč

Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora

Ústecký kraj

102 mil. Kč

Komunitní centrum Litvínov - Janov

Oblastní charita Most

32 mil. Kč

DOZP Oleška Kamenice - výstavba kuchyně se zázemím (Kamenice)

Ústecký kraj

19 mil. Kč

Pořízení lineárního urychlovače a genetického analyzátoru pro KZ, a.s.

Krajská zdravotní a.s.

94,5 mil. Kč

Doplnění a obnova zdravotnické techniky endoskopických a laparoskopických pracovišť KZ, a. s.

Krajská zdravotní a.s.

57,5 mil. Kč

Dodání jednotného systému telefonie pro KZ, a.s.

 

Krajská zdravotní a.s.

 

19,2 mil. Kč

 

Doplnění a obnova zdravotnické techniky terapeutických a diagnostických oborů KZ, a. s.

 

Krajská zdravotní a.s.

 

53,5 mil. Kč

 

Rekonstrukce a modernizace Dětské kliniky -KZ, a.s. - MNUL., o.z. (dětský urgentní příjem a stacionář)

 

Krajská zdravotní a.s.

 

24 mil. Kč

 

Revitalizace objektu MěÚ Třebenice

Město Třebenice

40 mil. Kč

Přestavba objektu č.p.17 na volnočasové a spolkové centrum města Hrob

Město Hrob

7,7 mil. Kč

Rekonstrukce silnice v úseku 1/13 - Pernštejn - Vejprty

Ústecký kraj

155 mil. Kč

REKO úseku D8 - Bříza - hranice Středočeského kraje, silnice II/240

Ústecký kraj

130 mil. Kč

REKO komunikace II/246 Budyně n. O. - Koštice + most Břežany

Ústecký kraj

112 mil. Kč

REKO silnice II/265 - Varnsdorf - Krásná Lípa

Ústecký kraj

60 mil. Kč

Rekonstrukce a modernizace dopravních staveb v Ústeckém kraji

Ústecký kraj

77 mil. Kč

REKO silnice II/266 - Rumburk - Šluknov

Ústecký kraj

111 mil. Kč

Svatostánek českého vinařství

Město Litoměřice

160 mil. Kč

Chrám chmele a piva v Žatci

Město Žatec

245 mil. Kč

Revitalizace vrchu Háj

Město Aš

130 mil. Kč

Revitalizace zámku Nový hrad v Jimlíně

Ústecký kraj

55 mil. Kč

Dům porcelánu s modrou krví

Město Dubí

16 mil. Kč

Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice

Město Libochovice

12 mil. Kč

Přestavba bývalé fary na hasičské muzeum, Husitská č.p. 93

Město Krupka

13,65 mil. Kč

Hotel Výpřež

Hudy sport - Jindřich Hudeček

24 mil. Kč

Rozšíření kapacity a nabídky služeb hotelu Romance - Puškin Karlovy Vary

FIBRO, s.r.o.

24 mil. Kč

Vybudování areálu hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb

J plus S s. r.o.

24 mil. Kč

Po stopách praotce Čecha

Ústecký kraj

2 mil. Kč

Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje

Ústecký kraj

10 mil. Kč

Propagace města Děčína

Město Děčín

2 mil. Kč

Město Dubí - město lázeňství a porcelánu - centrum východního Krušnohoří

Město Dubí

8 mil. Kč

Celkem 23 žádosti pro obce ze správního ORP Louny na vybavení Czech POINTů

Obce ORP Louny

cca 1 mil. Kč

Centrum sociálních služeb NADĚJE

Město Klášterec nad Ohří

841 tis Kč

Poradenské centrum Diecézní charity Litoměřice

Diecézní charita Litoměřice

6,7 mil. Kč

Středisko sociální prevence a humanitární pomoci

Farní charita Litoměřice

3,4 mil. Kč

Rekonstrukce a zateplení objektu č.p. 1929, K-centrum Most

Most k naději z.s.,

25,3 mil. Kč

Centrum sociální pomoci

Oblastní charita Most

17,1 mil. Kč

Rekonstrukce objektu č. p. 118 DOZP Brtníky, p. o.

Ústecký kraj

17,5 mil. Kč

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY v Městském ústavu sociálních služeb v Klášterci nad Ohří

Město Klášterec nad Ohří

2,5 mil. Kč

Centrum sociálních služeb PROSAPIA Děčín

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

25,2 mil. Kč

Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č.p. 78, Krupka

Město Krupka

16,1 mil. Kč

Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích

Květina z.s.

1,1 mil. Kč

Stavební úpravy objektu č.p. 271, K. Čapka, Krupka

Město Krupka

35,3 mil. Kč

Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec

Most k naději z.s.,

23,6 mil. Kč

Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou

Most k naději z.s.,

9,5 mil. Kč

OS SPZ Teplice - Revitalizace BD Sklářská 20, Ústí n. L.

SPZ Teplice z.s.,

9,4 mil. Kč

Sociální byty - č. p. 167, Prunéřov

Město Kadaň

5,4 mil. Kč

Sociální byty - č. p. 377 - Prunéřov

Město Kadaň

6,1 mil. Kč

Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 333, Krupka - sociální bydlení

Město Krupka

8,3 mil. Kč

Rekonstrukce objektu Komenského č.p. 202, Krupka - vybudování komunitního centra

Město Krupka

45,7 mil. Kč

Komunitní centrum Trnky

Trnky z.s.

34,2 mil. Kč

Komunitní centrum Česká Kamenice

Město Česká Kamenice

22,6 mil. Kč

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

Město Podbořany

18,6 mil. Kč

Komunitní centrum Háj

Obec Háj u Duchcova

20 mil. Kč

Domov Pod lesem

Domov Pod lesem, z.s.

64 mil. Kč

Strojní vybavení sociálního podniku Specializované obrábění s.r.o.

Specializované obrábění s.r.o.

2 mil. Kč

Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb ve Slatině

Valdek, o.p.s.

1,7 mil. Kč

Rekonstrukce objektu č. p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum

Město Kadaň

4,6 mil. Kč

Bezbariérová škola a učebna pro čtenářskou a matematickou gramotnost

ZŠ Benešov nad Ploučnicí

1,7 mil. Kč

Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ

Město Litoměřice

25 mil. Kč

Jazyková a přírodovědná gramotnost ZŠ Vejprty

Město Vejprty

7,5 mil. Kč

Pořízení cisterny pro SDH Zabrušany

Obec Zabrušany

8,2 mil. Kč

Pořízení cisterny pro SDH Úpořiny

Obec Bystřany

7,6 mil. Kč

Rekonstrukce a stavební úpravy MŠ Zabrušany

Obec Zabrušany

8,2 mil. Kč

Rekonstrukce silnice II/266 Šluknov - Lobendava

Ústecký kraj

178 mil. Kč

Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

Ústecký kraj

385 mil. Kč

Přístavba hasičské zbrojnice města Chlumec

Město Chlumec

2,7 mil. Kč

Rekonverze bývalé SPŠT v Aši - Sociální bydlení (blok A)

Město Aš

53,6 mil. Kč

Rozvoj sociálních služeb DOZP v obci Suché

Sociální a zdravotní služby Teplice, z.s.

47 mil. Kč

Přechod pro chodce u č.p. 198 ul Dukelských hrdinů, Česká Kamenice

Město Česká Kamenice

4,8 mil. Kč

Rekonstrukce chodníku podél silnice I/13 ul. Děčínská, Česká Kamenice

 

Město Česká Kamenice

4,1 mil. Kč

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích

Město Litoměřice

14,3 mil. Kč

Komunikace pro pěší - Stradov, město Chlumec

Město Chlumec

2,3 mil. Kč

Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice

Město Litoměřice

44,1 mil. Kč

Odborné učebny přírodních věd OAULPAR

Obchodní akademie Ústí nad Labem

4,1 mil. Kč

Sociální podnik CNC machining s.r.o.

CNC Machining s.r.o.

4,7 mil. Kč

Sociální podnik CNC obrábění Bílina s.r.o.

CNC obrábění Bílina s.r.o.

4,8 mil. Kč

Revitalizace objektu-zámek Lukavec, Etapa I

Obec Lukavec

19 mil. Kč

Vzdělávací centrum Malé Žernoseky

Obec Malé Žernoseky

3 mil. Kč

Nová komunikace u města Chomutova

Ústecký kraj

700 mil. Kč

Sběrný dvůr Horní Podluží

Obec Horní Podluží

2 mil. Kč

Zateplení Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Ústí nad Labem

Ústecký kraj

30,7 mil. Kč

Zateplení bytového domu Velké Březno

Společenství vlastníků Litoměřická 251

3,7 mil. Kč

Zateplení SŠ Technická Most

Ústecký kraj

30,6 mil. Kč

Zateplení SŠ obchodu, řemesel a služeb a ZŠ Ústí nad Labem

Ústecký kraj

29,8 mil. Kč

Zateplení Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí

Ústecký kraj

48,5 mil. Kč

Zateplení Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem

Ústecký kraj

23 mil. Kč

Zateplení bytových domů č.p. 201, 202 a 203 v ul. Lidická ve městě Česká Kamenice

Česká Kamenice

13,7 mil. Kč

Sběrný dvůr města Varnsdorf

Varnsdorf

34,7 mil. Kč

SŠSS Teplice: Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel, Autoelektrikář

Ústecký kraj

96,2 mil. Kč

Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167

Město Kadaň

4,8 mil. Kč

SŠT Most - REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

Ústecký kraj

167 mil. Kč

SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování

Ústecký kraj

24,7 mil. Kč

Inženýrské a organizační zabezpečení realizace 6 malých infra-strukturálních projektů na hranicích se Saskem (Phare) 3x ČOV, 3x dopravní infrastruktura

MH ČR PMU Phare CBC

1995-97

KOMPAS - EQUAL (projekt podporovaný z fondů evropské iniciativy EQUAL, zaměřený na zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání bez kvalifikace).

Národní vzdělávací fond ČR

2001-05

Projekt PERSPEKTIVA (rozvoj lidských zdrojů v oblasti CR)

MMR ČR

2002-03

Projekt ISO - Program PHARE 2000 - Fond rozvoje lidských

MPSV ČR

2002-03

KOMPAS - projekt zaměřený na zvýšené zaměstnanosti uchazečů o zaměstnání bez kvalifikace - EQUAL

vlastní

2001-05

Europodnikatelky 21. století- projekt zaměření na podporu podnikání žen - EQUAL

APM ČR

2005

Rozvoj LZ v Krušnohorských strojírnách Komořany, a.s. - SOP LZ

KSK, a.s.

2005

LABOUR-Revital - partnerstvím k rozvoji APZ

Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov

2006-07

JITKA - program pro těžce zdravotně postižené

Odborné učiliště a Praktická škola Jirkov

2007

BROUK - Rozvojové centrum

Ústecký kraj

2005-07

Technická pomoc, pro přípravu a realizaci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech - hodnocení projektů příslušného roku

MMR ČR

1999-07

Management projektu „Krásná Lípa - Centrum NP České Švýcarsko

Město Krásná Lípa

2005-07 

Podpora podnikání a Služby investorům

Popis projektu Období realizace Zadavatel
Profil severočeského regionu pro spolupráci s malými a středními podniky ze Saska 1995 Interprojekt Freiberg/SRN
Komplexní služby zahraničním investorům 1996 1997 1997 2002 2002 Hunter Douhlas/NL Festa/D Neuchem/B Döbelner/D SRAM/D
Katalogy pozemků a objektů vhodných pro podnikání 1996-2002 OkÚ: Litoměřice, Louny, Ústí n.L, Teplice, Most, Města: Most, Krupka, Litvínov, Děčín, Kadaň, Duchcov, Svazek obcí pro rozvoj PZ Chomutovska
Vývoj průmyslových odvětví v severních Čechách 1998 IE Lipsko
Programy finančních podpor rozvoje podnikání 2000-01 RpiC
Podpora subdodavatelů – aktualizace katalogu firem 2000 CzechInvest, EMRI CR s.r.o.
Regionální zastoupení CzechInvest pro Ústecký kraj 2000-04 MPO ČR
Výstava malých a středních podniků v Altenbergu 2000 EIC
Výstavy českých firem v Sasku 2001 Delegace EK v Praze
Dostavba haly opravy trolejbusů v Dopravním podniku měst Chomutova a Jirkova – analýza užitků a nákladů 2001 DPCHJ, a.s.
Nabídka investičních příležitostí v areálu lázní Bílina 2001 Město Bílina
Nabídka investičních příležitostí v areálu pivovaru Bílina 2001 Město Bílina
Činnost Euro Info Centra CZ644 – podpora podnikání 1999-07 Evropská komise v Bruselu
Odborná asistence firmám při účasti v dotačních programech ČR a EU 2001-03 Tiskárna K+B Xaverov, a.s. NBW, s.r.o. Prádelna Štětí, a.s. DRINKS UNION, a.s.
Databáze průmyslových zón a nemovitostí 2002 Kancelář vládního zmocn. NUTS II SZ – MMR ČR
Nabídka investiční příležitosti Lázně Klášterec nad Ohří 2002 Klášterec nad Ohří
Vyhledání a zpracování dokumentace starých průmyslových areálů 2002 CzechInvest
Modernizace technologií XAVEROV, a.s. – studie proveditelnosti 2002 V.I.A., a.s.
ISO – certifikace MSP 2002-03 Evropská komise
Sektorový operační program průmysl 2003 – Výkonná agentura 2003 MPO
Zvýšení kvality a hygienické úrovně na porážce jatečných kuřat – studie proveditelnosti a žádost do programu SAPARD 2003 V.I.A., a.s.
Modernizace technologií-rozšíření výrobního sortimentu a zvýšení produktivity výroby – studie proveditelnosti 2003 V.I.A., a.s.
Zvýšení produktivity balení a etiketování – studie proveditelnosti 2003 V.I.A., a.s.
Databáze průmyslových zón a nemovitostí v Ústeckém kraji 2003 Krajský úřad ÚK
Enlargement – příprava MSP na vstup do EU 2003-04 Evropská komise v Bruselu
Umělé zasněžování lyž. svahu TJ Klínovec – žádost, marketingová studie, analýza nákladů a užitků 2003 TJ Klínovec
Technická asistence při implementaci projektu společnosti XAVEROV, a.s. 2003-04 XAVEROV,a .s.
Projektová příprava společnosti NBW, s.r.o. do programu SAPARD 2003 NBW, s.r.o.
RITTS INBO 2003-04 NARP
e-ISO – moderní vzdělávání v oblasti certifikace systému řízení společnosti dle norem ISO řady 9000 2003 Krajský úřad ÚK
Marketingová studie a žádost do Státního programu rozvoje CR-projekt Rozšířená výroby umělého sněhu ve Skiareálu Klínovec 2004 Skiareál Klínovec, s.r.o.
Dokumentace ke zjišťovacímu řízení pro EIA projektu Hala D 204 v areálu Frantschach Pulp & Paper Czech 2004 Frantschach Coating Czech, a.s.
Regionální konzultant CzechInvestu 2005-07 MPO ČR
Realizace mezinárodního projektu INTERREG IIIC 3-CIP – Inovační ofenzíva tří zemí 2004-06 Ústecký kraj
Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SAFINA, a.s. Vestec 2005 Safina, a.s.
Realizace mezinárodní konference GreenCity 2005 Město Děčín
Zpracování případových studií pro projekt Re-Regions 2005 Ústecký kraj
Rozvoj lidských zdrojů ve firmě Aleš Kučírek – Akonto 2005 Aleš Kučírek - Akonto
Ženy podnikatelky – Phare 2003 2005-2006 NVF
Ambulance hyperbarické oxygenterapie,. – podnikatelský záměr 2006 POLY-TECH s.r.o
RPIC – Regionální poradenské a informační středisko 2006 CzechInvest
Šance pro investory - rekreačně-sportovní areál Malé Žernoseky – prezentace, propagační materiály 2007 Malé Žernoseky
Přehled průmyslových a komerčně využitelných ploch v okolí dálnice D8 2007 CzechInvestInformační servis a propagační materiály

Popis projektu Období realizace Zadavatel
Propagační a informační materiál okresu Most pro podnikatele a cestovní ruch (Č,N,A) 1995 OkÚ Most
Propagace a prezentace průmyslové zóny Most-Havraň 2002 Statutární město Most
Propagace a prezentace průmyslové zóny Rumburk 2002 Město Rumburk
Zpracování hospodářské propagace Ústeckého kraje 2002 CzechInvest
Prezentace severočeského regionu (Ústeckého kraje v zahraničí) 1995-98 GOM WV Brugge ATT Chemnitz EAM Meissen DIC Bjoringbro NEI Rotterdam
Vnější orientačně-informační systém okresu Most – projektová dokumentace 1996 OkÚ Most
Prezentace Mostecka v regionální edici nakladatelství Orbis „ZEMĚ KORUNY ČESKÉ“ ve 4 jazycích (Č, N, A, F) 1997 Chemopetrol, a.s. Česká rafinerská, a.s. Mostecká uhelná, a.s. Celio, a.s.
Návrh a realizace prezentace regionu na www str. Internetu 1997-98 GOM WV / B
Technické a organizační zabezpečení hospodářské propagace severočeského regionu pro konsorcium ECCORD – brožura ve 2 jazykových provedeních (N, A) 1998 MMR ČR
Dny Evropy – příprava a zabezpečení v rámci aktivit Euro Info Centra 1999 Delegace EK
Hospodářský atlas území NUTS II SEVEROZÁPAD 2000 ŘMV
DOTACE – program pro vyhledávání spolufinancování rozvojových programů 2003 - 2005 MMR
Atestace informačního systému veřejné správy pro OBCE III 2003 Equica
Deskriptory (ukazatele hospodářského stavu krajů ČR) 2003 CRR ČR
Odpadový atlas Ústeckého kraje – GIS+WWW 2004 Ústecký kraj
Regionální informační centrum pro Ústecký kraj 2002 - 2006 Ústecký kraj
Regionální informační systém Ústeckého kraje – RIS 2002 - 2007 CRR ČR
Regionální informační systém – technická pomoc pro CRR 2004 - 2007 CRR ČR
DOTACE – zpracování přehledu dotací pro ČR 2004 – 2007 CRR ČR
Propagační materiál průmyslové zóny Triangle 2005 Ústecký kraj
Regionální odpadové centrum Ústeckého kraje 2002-03 SESO, SFŽP ČR
Odstranění výrobků domácího chlazení z území Ústeckého kraje 2002-07 SESO, MŽP ČR
Mikroregion robnice – založení 2001 Hrobčice
Propagační materiály MAS Západní Krušnohoří 2007 MAS Západní Krušnohoří
Ročenka životního prostředí Ústeckého kraje 2002 – 2007 Ústecký krajVýběrová řízení

Popis projektu Období realizace Zadavatel
Výstavba školícího střediska 2012 JACER-CZ, a.s.
Obnova MVE Starý Šachov 2012 Big Water, s.r.o.
Výstavba atletické dráhy na městském stadionu v Kadani 2012 Město Kadaň
Monitoring malých vodních toků v Ústeckém kraji 2011 - 12 SESO
Vybavení Hotelu Romance - Puškin, Karlovy Vary 2011 Fibro, spol. s r.o.
Tendrová dokumentace projektu Horní Podluží-průmyslová plocha 2002 - 2003 Obec Horní Podluží
Tendrová dokumentace projektu Změna využití bývalého muničního skladu Hory 2002 Město Loket
Tendrová dokumentace plynofikace a vodovod Horní Podluží 2003 Obec Hor. Podluží
Mariánské Lázně – vyhlášení a organizace výběrového řízení dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách v rámci SROP 2004 Město Mariánské Lázně
Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem – stravenky 2005 KHS UL
Příprava na práci, Najdi si práci a Návrat do práce 2005 - 2006 ÚP Most a ÚP Ústí nad LabemŠkolení a vzdělávací kurzy

Popis projektu Období realizace Zadavatel
Školení v rámci „Programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ 2004 ANOÚK
„Školení pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje pro přípravu a realizaci projektů, které se mohou ucházet o spolufinancování ze SF 2004 Ústecký kraj
Vzdělávací programy pro orgány územní samosprávy 2004 a 2005 VŠFS
Školení pro zastupitele obcí Ústeckého kraje 2005 Ústecký kraj
Školení EUROMANAGER 2006 Ústecký kraj
Školení – Manager projektu 2006 Ústecký kraj
Školení - Projektový manažer 2006 Úřad práce MOST
Školení – Administrátor projektů SF EU 2007 Ústecký kraj
Školení - Příprava zaměstnanců státní správy, samosprávy a příspěvkových organizací na další programovací období 2007 Ústecký kraj
Školení - Projektový manažer 2006 - 2007 Úřad práce Ústí nad Labem
Cyklus přednášek k zákonnému vzdělávání zaměstnanců státní správy - Regionální politika EU a ČR 2005 - 2007 Vysoká škola finanční a správní Praha

Nahoru>

Zastupujeme: